Kommun stoppade läger genom att förhala beslut

Kommunen förhalade ansökan om sommarläger så länge att tiden gick ut. Därför får Sara Lack ingen möjlighet att åka på det läger som under tio års tid varit till stor glädje för henne.

Ett fult sätt för kommuner att spara pengar, säger Saras advokat Karim Ghomri till SVT:s regionala nyhetsprogram.

Riksförbundet FUB har reagerat över rapporten och söker nu kontakt med fler som drabbas av kommuners förhalning av beslut enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Att problemet inte är nytt är väl känt – det har uppmärksammats flera gånger i de teman om kollo och läger som publicerats i Föräldrakraft genom åren.

Men för de drabbade blir det varje gång en allvarlig motgång.
– Jag har inte klarat av att berätta detta för Sara. Hon kommer att bli så fruktansvärt ledsen och besviken, det här betyder så mycket för henne, säger Saras mamma Annette till SVT:s nyhetsprogram.

Ekerö kommun, som trots påstötningar inte gav något besked om sommarlägret förrän ansökningstiden gått ut, försvarar sig:

– Det finns inget i lagstiftningen som säger att ett beslut ska vara klart en exakt tid. Det påverkas förstås av om det är komplikationer i bedömningen, säger Johan Persson, socialchef i Ekerö kommun till SVT.