”Kommuner är snålare med assistans än Försäkringskassan”

En kartläggning i Halland och Västra Götaland tyder på att kommuner gör snålare bedömingar av behovet av personlig assistans än Försäkringskassan.
Det uppger Humana som idag släpper en ny juridisk årsbok om personlig assistans.

Kommunerna och Försäkringskassan har delat ansvar för personlig assistans enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om de ”grundläggande behoven” uppgår till minst 20 timmar per vecka ska Försäkringskassan stå för kostnaderna, om behovet är mindre är det kommunens ansvar.

Humanas undersökning visar att kommunen gjort snålare bedömningar än Försäkringskassan i 22 av 31 undersökta ärenden.

– Kommunernas agerande bidrar till att urholka rätten till assistans och medverkar till övervältrandet av kostnader från stat till kommun, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana.

– Handläggarna utreder hjälpbehovet utifrån samma regler och förutsättningar. Nuvarande situation med olika bedömningar skapar en stor osäkerhet för den enskilde, och kommunen behöver bli bättre på att utreda och bedöma rätten till assistans

Han menar att det behövs tydligare regler och praxis.
– Handläggarna måste också ges förutsättningar att bevilja den hjälp som krävs och som lagen medger, säger Christian Källström.

Mera fakta

Humanas undersökning bygger på jämförelser av bedömningar för 31 av företagets kunder i Halland och Västra Götaland, där man sökt hos både kommun och Försäkringskassan.

I 22 ärenden har kommunen gjort en snålare bedömning.

I sex ärenden är det Försäkringskassan som gjort den snålare bedömningen.

I tre fall har de gjort samma bedömning (sannolikt efter att ena myndigheten har tagit del av utredning från den andra myndigheten).

I de första 22 fallen är den genomsnittliga bedömningen av den tidsmässiga omfattningen av de grundläggande behoven cirka 8,4 timmar per vecka från kommunen och cirka 16,4 timmar från Försäkringskassan.

I de sex fall där Försäkringskassan gjort den snålare bedömningen är genomsnittet ungefär 13,8 timmar från Försäkringskassan och cirka 19,7 timmar från kommunen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *