Kommuner och landsting slår larm om dyra läkemedel

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är oroligt för hur nya läkemedel och vacciner ska kunna finansieras i framtiden. Förbundet vill analysera frågan tillsammans med socialdepartementet.
 
– Det finns små patientgrupper som är i behov av extremt dyra läkemedel och enskilda kliniker kan hamna i kläm när det gäller finansieringen, säger Ellen Hyttsten, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Frågan är högaktuell sedan Akademiska sjukhuset nekat en 20-åring behandling av den dödliga sjukdomen Hunters på grund av höga kostnader för läkemedel. Behandlingen beräknas kosta 10 miljoner kronor per år.

SKL vill att en arbetsgrupp tillsätts för att finna en långsiktig lösning.
– Diskussionen ska handla både om finansieringen av nya dyra läkemedel, extremt dyra särläkemedel som används vid specialbehandlingar och nya vacciner, men också hur formerna för ett eventuellt stöd kan se ut. Lösningen måste vi finna gemensamt, säger Ellen Hyttsten.