”Kommuner skrotar det mest lyckade stödet”

Är det mest framgångsrika stödet på väg att skrotas?
Två stora organisationer hävdar att så är fallet. De protesterar mot nedskärning av verksamhet med personliga ombud.

Nedskärningar görs samtidigt som köerna till personliga ombud är längre än någonsin, skriver Schizofreniförbundet och RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, i ett gemensamt uttalande.

– Inrättandet av Personligt ombud varit den mest betydelsefulla åtgärden för att förbättra vården och stödet till personer med psykiska funktionsnedsättningar under de senaste 15 åren, skriver organisationerna.

Enligt förbunden görs nedskärningar i flera kommuner. Stockholm uppges planera en halvering utan att ha gjort några konsekvensanalyser.

– Nedskärningen är ett sabotage mot de nationella ambitioner som finns, att förbättra vård, stöd och rehabilitering för personer med psykisk ohälsa, skriver förbunden.

– Det innebär att man förkastar brukare och anhörigas kunskap om vad som hjälper personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det mänskliga stöd som våra organisationer medverkat till att bygga upp monteras nu ner. Många människor med svåra psykiska funktionsnedsättningar kommer att känna sig övergivna av samhället.