Kommuner slutar betala ledsagares utgifter

Flera kommuner vägrar betala omkostnader för ledsagare till personer som har funktionsnedsättning.
– Det är oroande att man agerar på ett sätt som kan göra att människor med funktionsnedsättning inte kan leva ett liv som andra, säger Andreas Printz, chef vid Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd, till Sveriges Radios Ekot.

Ekot berättar om Mikael som behöver ledsagare för att ta sig till fotbollsmatcher, restauranger och liknande. Nu har hans kommun beslutat att inte fortsätta betala ledsagarens omkostnader längre, utan dessa måste Mikael betala ur egen ficka. Om han går på fotbollsmatch nu måste han alltså betala två biljetter istället för en.

Detta kritiseras av Socialstyrelsen. Andreas Printz säger till Ekot att kommunernas agerande bryter mot lagstiftningens intentioner. Om man inte ersätter omkostnaderna kan det innebära att människor med funktionsnedsättningar inte kan leva ett liv som allra andra, vilket är syftet med LSS-lagen.

De berörda kommunerna anser dock att att de gör helt rätt, eftersom Högsta förvaltningsdomstolen i feburari beslutade att en kommun inte är skyldig att betala ledsagares utgifter för exempelvis biobiljetter.
Ekot rapporterar att Boden, Falkenberg och Helsingborg är några av de kommuner som slutat betala omkostnader.

De nya besparingarna oroar många, både inom handikapporganisationer och bland politiker.
Barn- och äldreminister Maria Larsson säger till Ekot att kommunerna ska se till att ledsagarservicen fungerar väl. Hon säger också att hon personligen ska ”följa utvecklingen noga”.