Kommuner vägrar hjälpa felplacerade elever – nu krävs lagändring

Många kommuner vägrar att kompensera elever som felaktigt placerats i särskolan.
Nu kräver Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler att kommunerna tvingas att kompensera dessa elever.
Lagen måste skärpas om så krävs, anser hon.

Ann-Marie Begler avslöjar idag upprörande uppgifter om att kommuner som gjort allvarliga fel vägrar hjälpa drabbade elever.

Det handlar om de elever som felaktigt mottagits i särskolan och därmed gått miste om undervisning och stöd i grundskolan eller gymnasieskola.

– Dessa ungdomar riskerar att stå inför en svår framtid. Såväl deras möjligheter till personlig utveckling som deras möjligheter på arbetsmarknaden och till egen försörjning begränsas allvarligt på grund av att de gått i en skolform som inte varit anpassad efter deras behov. Dörren till andra utbildningsvägar och till arbetsmarknaden är i stort sett stängd, skriver Ann-Marie Begler i en debattartikel som publiceras i DN idag.

Hon är mycket kritisk till att det inte verkar finnas någon självklar rätt till kompensation.

– Skolinspektionen har fått många telefonsamtal från före detta elever inom särskolan, som har vänt sig till kommunen för att få hjälp att ta igen förlorade studier men där kommunen har varit helt avvisande. Och detta trots att kommunen har gjort allvarliga fel, skriver Begler.

Hon påpekar att det är självklart att eleverna måste få möjlighet att komma ikapp med skolutbildning.
– Det är viktigt att eleverna bör få stöd utan att själva tvingas att stå den ekonomiska risken genom att belåna sig. Det framstår som helt orimligt att enda vägen för felplacerade elever skulle vara att starta en skadeståndstalan med allt vad det innebär.

Ann-Marie Beglers krav på kommunerna är nu:

* Ge det stöd som krävs för att eleverna ska kunna hämta igen det de gått miste om. Detta kan ske inom grundskolans, gymnasieskolans eller om man nått den åldern, vuxenutbildningens ram.

* Elever som nått vuxen ålder ska kunna hämta igen den utbildning de gått miste om utan att själva behöva ta studielån. Om det krävs en lagändring för det måste sådana beslut fattas så att det blir möjligt.

De granskningar som Skolinspektionen genomfört den senaste tiden tyder på att ett 100-tal elever är direkt berörda av felaktiga särskoleplaceringar.

– Även om det i dag inte exakt går att säga hur många elever eller före detta elever som berörs är det inte i samhällsekonomisk mening någon stor grupp och inget stort ekonomiskt åtagande. Men för varje individ handlar det om rätten till kunskap och personlig utveckling liksom möjligheter till egen framtida försörjning. Förvägras man den rätten nu riskerar de samhällsekonomiska kostnaderna att på sikt bli mångdubbelt större, skriver Ann-Marie Begler.