”Kommunerna bara struntar i kritiken”

Nu är det bevisat att kommunerna medvetet urholkar LSS-lagen, säger FUB:s ordförande Anna-Lena Krook i en kommentar till länsstyrelsernas kritiska rapport. Men hon tror inte att länsstyrelsernas kritik kommer att ha någon större effekt.

– Kritik från länsstyrelserna i LSS-frågor är numera så vanligt att kommunerna varken skäms eller ber om ursäkt, än mindre åtgärdar bristerna, säger Anna-Lena Krook.

Att landets länsstyrelser nu omgående kontaktar respektive kommun med kritik och krav på åtgärder, är inte tillräckligt, anser organisationen FUB.

– Vi har erfarenhet av att länsstyrelsernas sakliga och kompetenta tillsyn tyvärr inte alltid efterföljs av kommunerna. Tillsynen helt enkelt inte tillräckligt kraftfull mycket på grund av att otillräckliga sanktionsmöjligheter, säger Anna-Lena Krook.

– Rapporten bekräftar våra egna erfarenheter och slutsatser att allt fler kommuner upprättar särskilda riktlinjer som allvarligt inskränker rätten till ett liv som liknar det liv som andra, utan funktionshinder, lever, säger Anna-Lena Krook.

I ett uttalande från FUB heter det vidare:

– Vi förväntar oss också att Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar sitt ansvar och öppet och bestämt tar avstånd från sina medlemmars odemokratiska agerande mot en liten grupp medborgare som inte begär mer av samhället än det som i det dagliga livet är en självklarhet för dem som inte har funktionshinder.

– För många är till exempel ledsagarservice en nödvändig insats för att få leva som andra och kunna förflytta sig utanför sin hemmiljö. Ändå är det, enligt rapporten, den insats som har flest begränsningar i omfattning och geografiskt område. FUB vill ha klart besked från SKL: Är det att kräva för mycket av kommunen att få åka och hälsa på en vän eller släkting i en annan kommun, när man själv vill? Och vad ska man göra åt den kommun som bara tillät två dagars semester per år utanför sin gruppbostad?

Webbsidan för FUB, För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna finns på www.fub.se

Läs även: Nio av tio kommuner begränsar LSS-stödet