Kommunerna har försämrat stödet

Socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning har blivit sämre, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Informationen om rätten till stöd har också dragits ned.

Socialstyrelsen har samlat in uppgifter om hur socialtjänsten når ut med sitt stöd. Man har också följt upp kommunernas beslut om bostäder, daglig verksamhet och andra insatser enligt LSS.

Två områden där stödet försämrats är följande:

> Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet har minskat från 51 procent till 44 procent.

> Andelen kommuner som inventerat målgruppens behov tillsammans med landstinget har minskat från 46 procent till 42 procent.

Vidare har informationen om rätten till stöd blivit sämre.

– Det görs färre riktade informationssatsningar, vilket är olyckligt. Det är viktigt att kommunerna informerar om individens rättigheter och vilket stöd som finns att tillgå eftersom många personer med psykisk funktionsnedsättning lever i social isolering, säger Staffan Söderberg, utredare på Socialstyrelsen.

Kommunerna har blivit något bättre på att följa upp sina beslut om bland annat bostad och daglig verksamhet.

– Det är glädjande att resultaten förbättras men nivån på uppföljning av beslut är fortfarande alldeles för låg, säger Staffan Söderberg, utredare.

Andelen kommuner och enheter som följer upp samtliga beslut om bostad har ökat från 11 procent 2011 till 15 procent sedan 2012. Inom daglig verksamhet har andelen kommuner och stadsdelar som följer upp samtliga beslut ökat från 13 till 17 procent.