Kommunernas fusk hotar LSS

I svallvågorna av Kalla faktas dolda kamera­inspelning i ”Avslag till varje pris” har många berättat om liknande händelser. Otaliga exempel finns på kränkande attityd gentemot människor i behov av stöd.

Ännu 20 år efter införandet av LSS möter denna lag om stöd till personer med funktionsnedsättningar ett mycket starkt dolt motstånd.

Ett motstånd som är svårt att bemöta och debattera eftersom det är just dolt och ingen därför kan ställas till svars. Ingen uttalar motståndet, ingen vill säga rakt ut att ”de får mer än de behöver”.

Bengt Westerberg beskrev problemet i en intervju med Föräldrakraft sommaren 2012. ”Man kan lätt tro att alla är med på det som föreslås, men när det kommer till kritan finns motståndet i alla fall.”

Tack vare Kalla faktas dolda kamera har motståndet kommit upp till ytan. Nu finns bevis på att motståndarna till LSS förvanskar syftet med lagen och aktivt kringgår eller helt struntar i lagstadgade rättigheter.

Men fortfarande undviker motståndarna debatten. Man vaktar sin tunga. SKL har i skrivandets stund ännu inte kommenterat, trots att många har begärt besked.

Socialchefsföreningen har inte heller tagit tydligt avstånd. Man pratar luddigt om att det behövs ”debatt om prioriteringar”. Och juristen, som Kalla fakta hängde ut, har inte backat från något. Det enda han beklagar är sitt ordval.
 
När politikerna röstade igenom LSS för 20 år innebar det att man slog fast att alla medborgare har rätt till självbestämmande och integritet, även om man har en funktionsnedsättning.

Nu måste politikerna på nytt visa att denna princip gäller. De är de enda som kan stoppa attackerna mot LSS.De allra flesta ansvariga politiker vill också göra detta men har förtvivlat svårt att gått från ord till handling.

Man hänvisar till ännu fler pågående utredningar. Under tiden skadas dock många enskilda personer och lagen i sig fortsätter att försvagas.

För Föräldrakraft blev 2013 ännu ett bra år. Behovet av en tidning som står på föräldrars, anhörigas och brukares sida växer. Valåret 2014 blir det extra viktigt att ha koll på skolan, arbetsmarknaden, hjälpmedlen och omsorgen.

Vi ska göra vårt bästa för att den nionde årgången blir ännu nyttigare, vassare, snyggare och roligare att läsa.

God Jul och Gott Nytt År.