Information från Humana

Kommunikation och rörelse hör ihop – Logopedens bästa råd

Visste du att möjligheten att uttrycka sig är viktig för fysisk aktivitet? Logopeden Anna Fransson förklarar varför – och hur du med kommunikationens hjälp bäst uppmuntrar till rörelse.

Anna Fransson är logoped och utbildare på Tobii Dynavox, ett företag som utvecklar tekniska lösningar för personer med funktionsnedsättning. Hon brinner för Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), alltså metoder och tekniker som gör att personer med svårigheter att förstå eller tala får insatser och stöd.

Anna berättar mer och ger goda råd om olika kommunikationssätt.

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.