Koncentrationen ökar när riskkapitaljättar går samman

Nu ökar koncentrationen ytterligare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.
Nytida och Solhagagruppen planerar att gå samman, avslöjas det idag.

Det är Nytida som går ut med ett pressmeddelande om att man planerar att gå samman med Solhagagruppen. Båda bolagen är riskkapitalägda.
– Tillsammans skapar de två företagen en unik kompetens och bredd som gagnar utvecklingen av funktionsnedsättning i Sverige, säger Nytidas VD Fredrik Gren.

Båda bolagen finns över stora delar av landet och har verksamheter inom boende, skola, korttidsboende och dagliga verksamheter. Solhagagruppen har även verksamhet i Norge.

– Den geografiska och verksamhetsmässiga bredden ger möjlighet att erbjuda helhetslösningar för de som har behov av stöd, heter det i pressmeddelandet från Nytida.

Båda företagen har de senaste åren investerat i nya boenden och utvecklat boendemiljöer för personer med funktionsnedsättning.

 

MERA FAKTA

Nytida betecknar sig som Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till barn, unga och vuxna med medicinsk eller social funktionsnedsättning, med cirka 280 verksamheter. Bolaget ingår i Ambea.

Solhagagruppen är specialiserat på neuropsykiatriska och psykiatriska funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörning. Företaget har 117 enheter i Sverige och Norge.