|

Konferens Livets möjligheter 2022

 

Temat för konferensen är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap, erfarenhet och perspektiv. Livet förändras ständigt och vi behöver alla lära och utvecklas för att kunna möta nya situationer och klara vardagen.

Vi hoppas att denna konferens kan ge ny kunskap och inspirera till ett liv med möjligheter. Genom intressanta exempel och aktuell forskning vill vi visa på pedagogiska, sociala, psykologiska, tekniska, medicinska och existentiella erfarenheter. Detta gäller både evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Konferensen vänder sig främst till anhöriga, personal och beslutsfattare men andra intresserade är givetvis också välkomna.

Mer information om konferensen och anmälan kommer.

Läs mer om Livets möjligheter 2022 på Nka:s webbplats.

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.