Körkortsguide – 10 frågor och svar

Föräldrakraft har tagit hjälp av några experter för att få svar på tio viktiga frågor om körkort för personer som har funktionsnedsättningar. Vi har pratat med Pernilla Nilsson på BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter, Peter Andersson på Transportstyrelsens Körkortskundtjänst samt Åsa Gunnérius på Anpassarna Körkort AB.

Här är våra frågor och sammanfattningar av deras svar.

1. Vad innebär det för en person med funktionsnedsättning att ta körkort?
Reglerna är i grunden desamma som för dem som inte har en funktionsnedsättning. Skillnader finns dock. Den som har en funktionsnedsättning måste ofta även skicka in ett läkarutlåtande vid ansökan om körkortstillståndet. Och i vissa fall kan det bli aktuellt att regelbundet skicka in nya läkarutlåtanden.

I körkortstillståndet tittar man på de medicinska kraven. Kriterier är synfunktion, hörsel- och balanssinnen, rörelseorganens funktioner, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar, epilepsi, njursjukdomar, demens och andra kognitiva störningar, sömn- och vakenhetsstörningar, psykiska sjukdomar, ADHD och autismspektrastörningar samt psykisk utvecklingsstörning.

Tyvärr kan det ta mycket längre tid för en person med funktionsnedsättning att få körkortstillståndet. Räkna därför med att handläggningen av körkortstillståndet kan ta upp till sex månader.

En annan skillnad är att den person som behöver en anpassad bil, måste skicka in en ansökan om bilstöd till Försäkringskassan. Det är Transportstyrelsen som gör en bedömning om man kan köra en vanlig bil eller ej. Vissa rekommenderar att man ska ha tillgång till en anpassad bil redan från början men Pernilla Nilsson tycker att det är bättre att försöka hitta en körskola som har anpassade styrreglage i bilarna.

I Hedemora finns det en speciell körskola i internatform som tillhandahåller anpassade bilar. Men även andra körskolor erbjuder detta. Det gäller bara att hitta dem. Därför är det en god idé att googla, ringa och göra studiebesök på körskolorna. Åsa Gunnérius vill särskilt understryka hur viktigt detta moment är.

– Be att få göra studiebesök på körskolor för att se hur anpassningarna funkar. Undersök förutsättningarna innan du börjar på en körskola. Jag vet de som har kastat bort pengar på körskolor som erbjudit körlektioner med anpassade bilar men sedan har det visat sig att anpassningarna inte alls funkade.

Generellt sett är det höga kostnader för att ta körkortet idag och då kan fonder vara ett alternativ för detta ändamål. Man kan också ansöka om bidrag från Försäkringskassan. Om man har en funktionsnedsättning kan slutsumman landa på lite mer än för en person utan funktionsnedsättning på grund av att man ofta behöver fler körlektioner. Många kan inte övningsköra med sina föräldrar, då det krävs att bilen är anpassad.

På Karolinska sjukhuset, Trafikmedicinska enheten, gör man utredningar om lämplighet för körkortstillstånd. Mobilitetscenter i Göteborg har en simulator där man kan testa att köra.

2. Hur går man till väga för att ta körkort?
Innan man börjar övningsköra ska man ha ett körkortstillstånd. Ansökan om körkortstillstånd gör man hos Transportstyrelsen.
Om du har diabetes eller nedsatt synfunktion kan du direkt ladda ner blanketten för läkarintyg här och se till att den fylls i innan du skickar in alla handlingar. För övriga funktionsnedsättningar får du först skicka in en ansökan och därefter invänta svar från Transportstyrelsen med instruktioner för vad som ska bifogas i läkarintyget. Därefter bokar du tid med läkare och skickar in intyget.
Medan man väntar på körkortstillståndet kan man passa på att ansöka om fondmedel, göra studiebesök på körskolor och ansöka om bilstöd.
Körkortstillståndet kan ta upp till sex månader att få, ibland längre tid. Sedan beror det på om man väljer att åka till en körskola i internatform där man tar körlektioner på heltid i tre till sex veckor, eller tar körlektioner 1-2 gånger i veckan. Det sistnämnda tar ungefär ett år.

3. Vad krävs?
Ofta behövs ett läkarutlåtande om funktionsnedsättningen. Man träffar därefter en trafikinspektör som beslutar om vilka som behöver anpassade specialreglage i bilen. Ändringar och justeringar kan alltid göras när man väl kommer till ett körkortsföretag.
Villkorskodningen skrivs in med en kod på körkortet, på samma sätt som för dem som har glasögon.

4. Vilka kan inte ta körkort?
En blind person kan idag inte ta körkortet, där finns det en begränsning. Den som har en kraftigare utvecklingsstörning kan inte heller ta körkort. I övrigt är det upp till  varje person att själv känna efter om det funkar att köra bil.
På Transportstyrelsens hemsida kan man läsa att ”dina möjligheter att få körkort kan minska om du har till exempel dålig synskärpa, nattblindhet, dubbelseende och vissa ögonsjukdomar. Vissa öronsjukdomar och vissa psykiska sjukdomar kan vara ett hinder mot att få körkort.”

5. Varför måste man ibland ha nya läkarintyg varje år?
Det är av medicinska skäl, om man till exempel äter vissa mediciner, som detta blir aktuellt. Transport­styrelsen motiverar detta med att det är en trygghet för individen själv och att trafiksäkerheten kräver det. Ibland behövs bara en telefonkontakt med samma läkare som utfärdade det förra utlåtandet, för att det ska registreras.

6. Vad ska man särskilt tänka på?
Man bör särskilt tänka på att vara ute i god tid och att vara så noggrann som möjligt när man ansöker om körkortstillstånd, bilstöd, fondmedel och körskola. Körkorts­tillståndet gäller i fem år.
– Fråga hellre en gång för mycket än för lite! säger Åsa Gunnérius.
Hon tycker att man ska ligga på Transportstyrelsen och regelbundet ringa för att höra hur långt ärendet kommit. Räkna med att det kan ta sex månader men det kan även gå fortare.

7. Vad kostar det?
Körkortstillståndet kostar 220 kronor. Körlektioner kostar mellan 500 och  700 kronor beroende på vilken körskola man frågar. Halk­banan kostar cirka 1400 kronor.
Med vissa funktionsnedsättningar kan man behöva extra lektioner. Det kostar inget extra för att övningsköra med anpassade bilar hos Anpassarna Körkort AB i Hedemora.

8. Finns det något bidrag att söka?
Man kan söka bilstöd genom Försäkringskassan, för att:
– Köpa bil
– Ändra/anpassa bil
– Ta körkort, men det är numera bara ett fåtal som får bidrag via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan för det.
Det finns även många fonder att söka, varje kommun har lokala fonder att söka. Beskriv noga vad det skulle innebära för dig att ta körkort.

9. Vad betyder det att ta körlektioner med anpassad styrning?
Hos Anpassarna Körkort AB i Hedemora innebär det att man kör som vanligt med anpassat styrreglage och att man har en introduktion kring hur man jobbar med teorifrågor och individuellt med varje elev. Dit kan man komma på studiebesök innan för att se på olika anpassningar.

10. Vad kan man göra om man får avslag för körkortstillståndet?
Man har rätt att överklaga till Förvaltningsrätten. Kolla alltid av på vilka grunder som ansökan avslås, det kan i vissa fall ha blivit fel.

Läs mer på följande
webbsajter:
www.korkortsportalen.se
http://korkortonline.se/fakta
www.transportstyrelsen.se