Kraftig minskning av allergier bland unga

Allergier hos svenska ungdomar minskar visar en stor internationell uppföljning av en halv miljon barn i 56 länder. Enligt en rapport i den brittiska tidskriften Lancet har andelen svenska 13-14-åringar med astmatiska symtom på några år minskat från 12,6 procent till 9,7 procent, skriver Svenska Dagbladet.

De allergiska problem som tagits med i studien är astma, hösnuva, allergiska eksem, rinnande näsa och kliande hudutslag.

Allergiökningar bland yngre barn (6-7 år) hittar man framförallt i Stilla havs-länderna, Indien, Nordamerika, östra Medelhavsområdet och Västeuropa.

Bland 13-14-åringar ökar de allergiska symtomen mest i Afrika, Stilla havs-länderna, Indien, Latinamerika och norra och östra Europa.

De yngre barnen drabbas i större utsträckning av allergier och forskare tror att detta kan bero på att yngre barn i många länder är mer utsatta för skadliga förändringar i närmiljön än de äldre barnen.

En intressant tendens är att allergierna minskar mest i de länder där allergiska problem redan finns i stor utsträckning. Som i Sverige, där till exempel 28 procent av barnen i Stockholm lider av någon form av allergi.

I Sverige sjunker alltså andelen ungdomar med allergiska problem men hos de yngre barnen har man inte sett några förändringar.

Man vet inte varför förekomsten av allergi ser olik ut i olika länder, men forskarna i studien förklarar att viktiga faktorer är livsstil, matvanor, social status, utsatthet för infektioner, klimatvariationer och miljömässiga förändringar.