Kraftig ökning av misstänkta felbehandlingar

Anmälningarna om misstänkta felbehandlingar på Astrid Lindgrens barnsjukshus i Solna ökar snabbt. Hittills i år har 19 anmälningar inkommit, jämfört med tio under hela förra året, rapporterar Svenska Dagbladet.

I SvD-artikeln berättar personal om pressade arbetsförhållanden, vilket skapar en ständig oro för felgrepp.

– Vi tvingas ofta tumma på hygienregler, säger en sjuksköterska till tidningen.

En ny rapport från Socialstyrelsen om läkemedelshanteringen inom barnsjukvården beskriver flera brister när det gäller ordination, förvaring och hur läkemedel iordningställs.

Rapporten pekar bland annat ut två kliniker vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som låtit icke legitimerad personal handskas med läkemedel på att oacceptabelt sätt.

Staffan Blom, chef för regionala tillsynsenheten i Stockholm, säger till SvD att bristerna kan medföra risker för patientsäkerheten.

Läs hela artikeln på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3642105.svd

Även Dagens Nyheter skriver idag om bristerna under rubriken ”Många fall av feldosering på Karolinska sjukhus”.
http://www.dn.se/sthlm/manga-fall-av-feldosering-pa-karolinska-sjukhuset-1.972835