Krafttag för att stoppa allvarlig misshandel av spädbarn

Professor Olof Flodmark och landstinget i Stockholms län har tagit fram ett nytt vårdprogram för att förebygga ”barnskakning” (shaken baby syndrome) och annan fysisk misshandel av spädbarn. 

Det nya vårdprogrammet presenteras i morgon av Olof Flodmark som är huvudförfattare och chef för Neuroradiologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Fysisk misshandel av späda barn är vanligare än många vill tro, menar landstinget. I Sverige utsätts nära 100 barn, under ett års ålder, för allvarlig fysisk misshandel, skriver landstinget i kallelsen till pressmötet i morgon tisdag.

Enligt landstinget är den misshandelsform som medför de allvarligaste skadorna och i några fall leder till döden Shaken Baby Syndrome, så kallad barnskakning.

I det nya vårdprogrammet har landstinget kartlagt vilka förebyggande insatser som kan göras för att minska antalet fall av misshandel.

Man beskriver även hur vårdpersonalen enklare och snabbare ska kunna upptäcka och utreda misstänkta fall av misshandel.