Krångligt för föräldrar att söka bidrag

Byråkratin hos Försäkringskassan är för komplicerad. Det tycker 50 småbarnsföräldrar som svarat på en enkätundersökning tidningen Dagen gjort. Formulär som är svåra att förstå och alldeles för långa handläggningstider suger musten ur många föräldrar, skriver Dagen.
   
Samtidigt svarar 68 procent av föräldrarna att de varit nöjda med sin kontakt med Försäkringskassan, främst med hur de blivit bemötta. 38 av de 50 tillfrågade svarade att de var nöjda eller ganska nöjda med bemötandet från personal.

Men byråkratin fungerar inte som den ska. Ansökningsformulären är för krångliga och många av föräldrarna tycker att det varit alltför omständligt att söka ersättning. Blanketterna måste helt enkelt förenklas så att alla kan förstå dem på egen hand.

En annan brist hos Försäkringskassan som föräldrarna tar upp är oförmågan till flexibilitet. Råkar man kryssa i fel ruta får man besked om att något är fel och hela processen måste börjas om på nytt.

– Det går inte att rätta till felet via internet eller telefon, säger en av de tillfrågade.

Ylva Bernrup, enhetschef på Försäkringskassan förvånas inte av kritiken och känner väl till bristerna hos myndigheten. Hon menar att man nu arbetar med att förenkla byråkratin. Sedan i våras finns en särskild avdelning på Försäkringskassans huvudkontor som enbart arbetar med att förbättra användarvänligheten, säger hon till Dagen.

Man vill ta fram formulär som är lättare att förstå. Flera formulär kan även slås ihop för att göra processen enklare. En enkät har nu skickats ut till 35 000 personer i målgruppen ”föräldrar som har eller har haft föräldrapenning”. Med hjälp av svaren från den ska Försäkringskassan försöka anpassa sig efter föräldrarnas behov.

För en förbättring krävs. Ylva Bernrup och hennes kollegor är väl medvetna om att handläggningstiderna många gånger tar för lång tid och att man inte alltid hinner med utbetalning inom 30 dagar, som bestämmelserna säger.

Målet är att ha genomfört de nya förbättringarna år 2008.

www.dagen.se

www.forsakringskassan.se