Krav på lagändring efter jobbskandalen på Försäkringskassan

Att neka jobb för en person med synskada är inte diskriminering, fastslog Arbetsdomstolen i veckan. Nu efterlyser DO Katri Linna en ändring av diskrimineringslagen.

– Om inte ens Försäkringskassan behöver vidta stöd- och anpassningsåtgärder i en sådan här situation, så urholkas lagstiftningen på området. Då krävs det en översyn av lagen, säger Katri Linna till DHR:s organ Svensk Handikapptidskrift.

Bakgrunden är att en kvinna fick nobben av Försäkringskassan när hon 2006 sökte jobb som utredare.

Försäkringskassan motiverade avslaget med att det interna datasystemet inte skulle kunna anpassas till kvinnas synskada.
– Vi kan inte byta hela datasystemet för en enda person, sa Joakim Råhberg, Försäkringskassan, till Föräldrakraft i mars 2008.

Handikappombudsmannen höll inte med.
– Försäkringskassan är en mycket stor arbetsgivare med uppgift att verka för att sjuka och funktionshindrade ska kunna behålla eller återgå i arbete. Försäkringskassan förutsätts därmed ha generella kunskaper och erfarenheter av stöd- och anpassningsåtgärder för funktionshindrade, skrev HO i stämningsansökan.

Arbetsdomstolen valde dock att gå på Försäkringskassans linje och ansåg att det inte var skäligt att kräva en anpassning av datasystemet.

Läs mer på Svensk Handikapptidskrifts webbsida