Krav på nya kompetenscenter kring barnhjälpmedel

Inrätta kompetenscenter kring barnhjälpmedel.

Det kräver RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, som anser att dagens habiliteringar och hjälpmedelscentraler inte hänger med i utvecklingen.

Hjälpmedel för barn kräver en särskild kompetens vad gäller barns utveckling, behov och vardag, anser RBU.

I den nya rapporten ”Hjälpmedel – var god dröj!” kräver RBU därför nya regionala eller nationella kompetenscenter med expertis på barn och avancerade hjälpmedel.

Förbundet lyfter fram DAHJM, Region Skånes specialenhet inom datorbaserade hjälpmedel. DAHJM fokuserar på datorområdet och har därför möjlighet att ha bra koll på ny teknik och hur den kan användas för personer med olika funktionsnedsättningar. DAHJM har arbetslag som består av arbetsterapeuter, logopeder och IT-pedagoger.

Men DAHJM är alltså en ovanlig inrättning.

Enligt RBU upplever var fjärde förälder att spetskompetens av det här slaget saknas och att habiliteringar och hjälpmedelscentraler inte hänger med utvecklingen.

I den nya rapporten kräver RBU också att principen om inga merkostnader på grund av funktionsnedsättning även ska gälla hjälpmedel. I verkligheten tvingas föräldrar ofta betala extra ur egen ficka för olika hjälpmedel. Nästan 70 procent av de som svarat på RBU:s enkät har bekostat hjälpmedel med egna medel, eftersom landstinget inget har tillgodosett behovet.

Nästan var fjärde familj har också betalat försäkringar för hjälpmedel som landstinget förskrivit och som de själva inte äger.

Trots principen om att funktionsnedsättningar inte ska innebära merkostnader har alla landsting idag olika avgifter på hjälpmedel.

RBU:s rapport visar att tillgången på hjälpmedel på många olika sätt är oacceptabelt dålig för barn med funktionsnedsättningar.

– Du får oftast leta efter hjälpmedel själv och sedan ansöka om det. Och sedan kan det ta mycket lång tid. Ibland händer det att barnet vuxit ur hjälpmedlet när det väl kommer, skriver RBU:s ordförande Agnetha Vikenger i rapportens förord.