Kräver 2000 kronor per månad till de som har lägst ersättning

Två tusen kronor per månad efter skatt. Så mycket kräver Vänsterpartiet i förbättrad ekonomi för personer med aktivitets- och sjukersättning.

– Det är mer akut än någonsin tidigare att höja ersättningarna och sänka skatten för de som har aktivitets- och sjukersättning, säger Ida Gabrielsson, vice partiledare (V).

LÄS ÄVEN:
Så mycket höjs sjuk- och aktivitetsersättningen 2022

Föreslår 3 olika förbättringar

Övriga partiers förslag inför höstens statsbudget stannar på ett par hundringar.

V kräver dels att den garantinivån för ersättningarna höjs med 1000 kronor per månad före skatt. Partiet vill dessutom att nivån ska indexeras så att den i framtiden höjs automatiskt.

Vidare kräver V att taket för bostadstillägget höjs till samma nivå som redan skett för ålderspensionärer.

Ett tredje krav är att den orättvisa ”funkisskatten” sänks så att den blir lika låg som för personer med lönearbete.

260 000 personer berörs

Bakgrunden är att personer med sjuk- och aktivitetsersättning under de senaste 20 åren blivit allt fattigare jämfört med befolkningen som helhet. Totalt handlar det om cirka 260 000 personer. (Läs även vår guide: Så fungerar sjuk- och aktivitetsersättningen)

Larmrapporterna har kommit allt tätare, om den förtvivlade situationen för de som inte får ekonomisk hjälp av anhöriga.

Riksförbundet FUB har sedan 2013 varje år varje år publicerat en uppdaterad version av rapporten ”Fångad i fattigdom”, som ingående belyser den växande relativa fattigdomen. Den senaste rapporten lyfter fram just de tre krav som Vänsterpartiet nu anammat; höjd aktivitets- och sjukersättning, höjt tak för bostadstillägget och sänkt skatt.

Kraven på att höja ersättningarna och bostadstilläggen är inte direkt nya, och har tidigare även lagts fram av olika S-märkta arbetsgrupper. En arbetsgrupp inom S har även krävt att ”funkisskatten” ska slopas. Men hittills utan resultat. Tvärtom har klyftorna fortsatt växa.

Viktigaste budgetfrågan för Vänsterpartiet 2021

Det nya i år är att Vänsterpartiet uttalat att bättre sjukförsäkring är det högst prioriterade kravet inför höstens budgetomröstning.

– Det borde vara en självklarhet för regeringen att genomföra förbättringarna. Vi har sett hur inkomstklyftorna skjutit iväg enormt. Och efter pandemin borde alla partier förstå sjukförsäkringens betydelse, säger Ida Gabrielsson.

Tidigare krav på höjd ersättning har inte förverkligats, blir det annorlunda i höst?
– Det kan bara regeringen svara på. Det skulle behövas ännu större satsningar än vi kräver, så vårt förslag är redan från början en kompromiss. Jag hoppas att regeringen lyssnar på de egna arbetsgrupper som vill ha höjd ersättning.

Samarbete kan ge en röst övervikt

Ida Gabrielsson menar också att regeringen måste lyssna till V:s krav om man inte vill försätta sig i en ny regeringskris.

Ett problem är att Centerpartiet inte vill prata med V, men Ida Gabrielsson hoppas ändå att budgetpropositionen anpassas till V-kraven så att den kan röstas igenom med stöd av V och C (vilket ger en rösts övervikt i riksdagen).

Flerdubbelt större satsningar behövs på sikt

På lite mer sikt vill V satsa mycket mer på sjukförsäkringen, genom satsningar som är flerdubbelt större än de som föreslås i höst. Det handlar om att höja inkomstrelaterade ersättningar till 80 procent av tidigare inkomst, och motsvarande förbättringar av garantinivåer.

Lika viktigt är att öppna upp ersättningarna så att fler får aktivitetsersättning, sjukersättning och sjukpenning.

LÄS MER: Tusentals fler kan få sjuk- och aktivitetsersättning redan 2022

Mera fakta: ”Minst 2000 kronor mer varje månad”

I januari 2020 höjdes bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer från 5 600 kronor per månad till 7 000 kronor per månad för den som är ogift och från 2 800 till 3 500 för den som är gift. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning har också rätt till bostadstillägg men de har hittills inte fått några höjningar av taket. V kräver att de får samma höjning som ålderspensionärer.

Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen ska höjas med 1 000 kronor i månaden och inkomstindexeras. När garantinivån höjs, höjs även inkomsttaket i bostadstillägget.

Skatten på sjuk- och aktivitetsersättning ska likställas med skatten på lönearbete, kräver V. Idag beskattas arbetsinkomster lägre än andra inkomster på grund av jobbskatteavdragens utformning. Att göra skatten rättvis kostar staten 2,7 miljarder kronor per år.

Vänsterpartiet beräknar att ovanstående förändringar ökar den disponibla inkomsten (inkomsten efter skatt) med över 2000 kronor per månad, ”sannolikt med lite marginal”. Mer exakta siffror kommer när partiet är klar med sin budgetmotion.

Vänsterpartiet beskriver sina krav på nästa statsbudget i en pdf som kan laddas ned från partiets webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *