Shekarabi kräver koll på köerna till omvårdnadsbidrag

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Regeringen är inte nöjd med handläggningen av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Nu ökar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi pressen på Försäkringskassan.

Regleringsbrevet ändras

Regeringen ändrar i regleringsbrevet till Försäkringskassan, och inför ett nytt rapporteringskrav för att kunna följa utvecklingen.

– Ett viktigt nästa steg för att korta ner handläggningstiderna som varit oacceptabelt långa så att föräldrar till barn med funktionsnedsättning inte ska riskera stå utan ersättning, säger Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

”Modernisering” av vårdbidrag ledde till kaos

När gamla vårdbidraget och handikappersättningen byttes ut mot omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning utlovade regeringen ett modernare och bättre stöd.

Försäkringskassan var dock redan då bekymrad över hur man skulle klara handläggningen på ett smidigt sätt.

Resultatet blev kaos. Regeringen pumpar in 100-tals miljoner i ökade resurser till Försäkringskassan för att korta ned köerna. Försäkringskassan presenterade nyligen en krisplan för att rädda omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen.

Osäkert om nya miljoner hjälper

Det återstår att se om resursökningen hjälper.

Regeringen är uppenbarligen inte helt säker på det, eftersom man nu kräver att Försäkringskassan regelbundet ska redovisa vissa indikatorer som till exempel produktivitet och handläggningstider direkt till regeringen.

Läs även HejaOlikas stora guide om omvårdnadsbidrag i samband med införandet:
Guide: Så funkar de nya stöden för omvårdnad och merkostnader

Fler artiklar om detta ämne

Shekarabis nya krav kan förvärra krisen för omvårdnadsbidraget
Försäkringskassans fack: Ardalan Shekarabis nya krav gör handläggningen ännu långsammare
Bengt Eliasson vill ge föräldrar kompensation för felaktiga avslag
”Det skulle bli bättre stöd och enklare att ta del av. Och så har det gått helt åt pipsvängen hos Försäkringskassan”
Därför är det fel att sänka omvårdnadsbidraget
ISF:s granskning av Försäkringskassan ger svar på 6 kritiska frågor om det bristande stödet till funkisfamiljer
Haveriet som drabbar tusentals funkisfamiljer ännu olöst
Omöjliga krav på läkarintyg och okunniga handläggare är två av huvudorsakerna

Artikeln publicerades 2021-04-29

Publicerat av
Valter Bengtsson