Kräver skadestånd till drabbade inom LSS-boenden

– Ansvariga kommuner, verksamhetsledare och personal måste nu ställas till svars för de lagbrott som begåtts. Varje enskild individ som drabbats måste få personlig upprättelse och rättmätigt skadestånd.
Det säger säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Hon beskriver de händelser på LSS-boenden som avslöjats av SVT:s Uppdrag granskning som ”de grövsta människorättskränkningarna i modern tid”.

Svårt att ta in

– Det är svårt att ta in att detta förekommer idag. Vi trodde att sådana händelser förpassats till historien när de stora, ovärdiga institutionerna avskaffades under förra seklet, säger Elisabeth Wallenius i ett uttalande.

Uppdrag granskning har visat att personer med funktionsnedsättning utsätts för allvarliga brott genom inlåsning, tvångsåtgärder, kränkningar och fysiskt våld från den personal vars uppgift det är att ge stöd och service.

Tillåts fortsätta trots brister

I uttalandet säger Funktionsrätt Sveriges ordförande vidare att ”det saknas lagstöd för den här typen av repressiva åtgärder. Tvångsåtgärder inom exempelvis psykiatrin är omgärdade av en rad säkerhetsbestämmelser. Inom LSS-verksamheter sker övergrepp helt utanför lagen utan att ansvariga kommuner griper in eller att den statliga tillsynen agerar. Privata och kommunala verksamheter tillåts fortsätta trots dokumenterade brister. Anhöriga och gode män ignoreras i sin oro eller blir rentav misstrodda.”

Elisabeth Wallenius menar att missförhållandena ”måste åtgärdas genom en rad skärpningar på alla nivåer”.

Påföljderna måste vara allvarliga

– Det räcker inte med att man nu försöker åtgärda de akuta bristerna som är en följd av många års politisk nonchalans från riksdag, regering, regioner och kommuner, säger Elisabeth Wallenius.

– Bilden av att rättsstaten Sverige skyddar sina medborgare har fått en allvarlig törn, påföljderna måste stå i proportion till detta.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *