Nyheter

Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden

Denna artikel handlar omAnnons
Annons för Misa

Innehåll från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Innehåll från Misa
Misa tipsar
Gymnasiesärskola – och sedan?
I ett rättvist samhälle kan alla välja sysselsättning
Görans väg från särskola till arbete
Fler tips på Misas temasida

Innehåll från Humana
Humana tipsar
Logopedens bästa råd!
När Josefin fick en son med autism valde hon att bli jurist
Parapepp inspirerar till aktivitet
Fler tips på Humanas temasida

Funktionsrätt Sverige: Avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget
Rubriker om LSS-boenden

Rubriker från granskningen genomförd av SVT:s Uppdrag Granskning.

Annons
Annons för Misa

 

Funktionsrättsrörelsen kräver nya, hårdare åtgärder mot LSS-boenden där det förekommer missförhållanden som våld, tvång och begränsningar.

Funktionsrätt Sverige och dess medlemsförbund menar att avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget.

Övergrepp på 4 av 10

På 40 procent av landets gruppboenden har det rapporterats om våld och rapporterna om missförhållanden i form av tvångs- och begränsningsåtgärder mot de boende har ökat, påpekar Funktionsrätt Sverige och hänvisar till en rapport från IVO.

”Detta får fortgå fast lagen är glasklar – varje människa ska vara skyddad mot frihetsberövande. Tvångsåtgärder får ske endast i vissa specifika fall. Inom LSS-lagen finns inga sådana fall”, skriver Funktionsrätt Sverige i ett uttalande.

Fyra krav från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige och dess medlemsförbund efterlyser följande åtgärder:

att ansvar utkrävs när det gäller brott mot rätten att skyddas mot frihetsberövande, kränkningar eller våld. Varje enskild individ som drabbas av överträdelser måste få upprättelse.

skarpare verktyg för IVO för att bedriva tillsyn och kraftfullare sanktionsmöjligheter. Betydligt högre krav måste ställas vid tillståndsgivning för den som ska bedriva en LSS-verksamhet.

en strategi för en kunskapshöjning om funktionsrätt och olika funktionsnedsättningar inom offentlig förvaltning, men främst inom rättsväsende och socialtjänst.

att kommunen tar sitt lagstadgade uppföljningsansvar när det gäller kvaliteten i samtliga LSS-insatser. Krav måste ställas på kompetens och lämplighet hos personalen, att arbetsledningen är närvarande och att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs.

 

Fler artiklar om detta ämne