Nyheter

Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Funktionsrätt Sverige: Avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget

Rubriker om LSS-boenden

Rubriker från granskningen genomförd av SVT:s Uppdrag Granskning.

 

Funktionsrättsrörelsen kräver nya, hårdare åtgärder mot LSS-boenden där det förekommer missförhållanden som våld, tvång och begränsningar.

Funktionsrätt Sverige och dess medlemsförbund menar att avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget.

Övergrepp på 4 av 10

På 40 procent av landets gruppboenden har det rapporterats om våld och rapporterna om missförhållanden i form av tvångs- och begränsningsåtgärder mot de boende har ökat, påpekar Funktionsrätt Sverige och hänvisar till en rapport från IVO.

”Detta får fortgå fast lagen är glasklar – varje människa ska vara skyddad mot frihetsberövande. Tvångsåtgärder får ske endast i vissa specifika fall. Inom LSS-lagen finns inga sådana fall”, skriver Funktionsrätt Sverige i ett uttalande.

Fyra krav från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige och dess medlemsförbund efterlyser följande åtgärder:

att ansvar utkrävs när det gäller brott mot rätten att skyddas mot frihetsberövande, kränkningar eller våld. Varje enskild individ som drabbas av överträdelser måste få upprättelse.

skarpare verktyg för IVO för att bedriva tillsyn och kraftfullare sanktionsmöjligheter. Betydligt högre krav måste ställas vid tillståndsgivning för den som ska bedriva en LSS-verksamhet.

en strategi för en kunskapshöjning om funktionsrätt och olika funktionsnedsättningar inom offentlig förvaltning, men främst inom rättsväsende och socialtjänst.

att kommunen tar sitt lagstadgade uppföljningsansvar när det gäller kvaliteten i samtliga LSS-insatser. Krav måste ställas på kompetens och lämplighet hos personalen, att arbetsledningen är närvarande och att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs.

 

Fler artiklar om detta ämne

LSS-krisen
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.
FUB: Låt inte brottsdömda arbeta på LSS-boenden
Har drivit frågan om utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret under mer än 10 år
LSS-krisen
Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson
Kräver skadestånd till drabbade inom LSS-boenden
Uppdrag granskning har visat att personer med funktionsnedsättning utsätts för allvarliga brott
LSS-krisen
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson
Två år efter löftet – problemen har förvärrats
Harald Strand: SKR har huvudansvaret för att inget har hänt, men även IVO brister
LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 5: Boende med särskilt service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS
Harald Strand och Åsa Furén Thulin var överens om att utbildning behövs när de utfrågades i SVT Aktuellt.
SKL: Nu måste vi storsatsa på utbildning inom funktionshinder
”Vi har uppmärksammat att det här är en jätteviktig fråga”

 

   

One Comment

  1. Pingback: Missförhållanden – Assistansjuristerna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *