Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden

Funktionsrättsrörelsen kräver nya, hårdare åtgärder mot LSS-boenden där det förekommer missförhållanden som våld, tvång och begränsningar.

Funktionsrätt Sverige och dess medlemsförbund menar att avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget.

Övergrepp på 4 av 10

På 40 procent av landets gruppboenden har det rapporterats om våld och rapporterna om missförhållanden i form av tvångs- och begränsningsåtgärder mot de boende har ökat, påpekar Funktionsrätt Sverige och hänvisar till en rapport från IVO.

”Detta får fortgå fast lagen är glasklar – varje människa ska vara skyddad mot frihetsberövande. Tvångsåtgärder får ske endast i vissa specifika fall. Inom LSS-lagen finns inga sådana fall”, skriver Funktionsrätt Sverige i ett uttalande.

Fyra krav från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige och dess medlemsförbund efterlyser följande åtgärder:

att ansvar utkrävs när det gäller brott mot rätten att skyddas mot frihetsberövande, kränkningar eller våld. Varje enskild individ som drabbas av överträdelser måste få upprättelse.

skarpare verktyg för IVO för att bedriva tillsyn och kraftfullare sanktionsmöjligheter. Betydligt högre krav måste ställas vid tillståndsgivning för den som ska bedriva en LSS-verksamhet.

en strategi för en kunskapshöjning om funktionsrätt och olika funktionsnedsättningar inom offentlig förvaltning, men främst inom rättsväsende och socialtjänst.

att kommunen tar sitt lagstadgade uppföljningsansvar när det gäller kvaliteten i samtliga LSS-insatser. Krav måste ställas på kompetens och lämplighet hos personalen, att arbetsledningen är närvarande och att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs.

LÄS MER: Vad är LSS-boende

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *