Nyheter

Kräver statligt ansvar för elever med hörselskada

 

Inrätta statligt finansierade, regionala resurscentra med ansvar för hörselskadade, döva och dövblinda elevers skolgång. Det kräver sju olika hörsel- och dövorganisationer.

Nu utlovar utbildningsminister Gustav Fridolin ljudmiljöpengar till skolan och vill titta närmare på förslaget om resurscentra.

Förra veckan rapporterade Föräldrakraft om att ”Bristande hörteknik i skolan utestänger elever”. Det är Specialpedagogiska myndigheten som sin nya rapport bland annat pekar på att 80 procent av klassrummen har för dåliga akustiska egenskaper, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska och att bara 20 procent av elever med behoven och deras lärare har tillgång till stöd från en hörselpedagog.

– Under många år så har vi påpekat att man behöver få in statliga resurser i det här sammanhanget i form av regionala resurscentra. Det händer ingenting. Nu måste Gustav Fridolin agera, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades riksförbund till Ekot.

I en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin kräver Hörselskadades riksförbund, Sveriges dövas riksförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, Förbundet Sveriges dövblinda, Unga hörselskadade samt Dövblind ungdom, ett statligt ansvar för en förändring.

Organisationerna vill se resurscenter runt om i Sverige, dit elever, föräldrar, kommuner, lärare och annan skolpersonal kan vända sig för att få kompetent stöd. Något som rapporten från Specialpedagogiska myndigheten tydlig visar på saknas idag.

Nu bekräftar Gustav Fridolin att regeringen kommer satsa en miljard på bättre arbetsmiljö i skolan med start 2016, däri inkluderas ljudmiljön.

– Arbetsmiljön på många skolor är dålig och vi vet att det särskilt drabbar elever som har andra funktionsförutsättningar, till exempel elever med hörselskador. Vi måste få ner bullernivån, men vi måste också se till att det finns en fungerande struktur för elever med hörselskada, säger Gustav Fridolin till Ekot.

Hörselskadades riksförbund välkomnar beskedet, men hoppas att även resurscentra kan bli en realitet i framtiden. Utbildningsministern meddelar att han vill se över förslaget.

– Vi behöver se över strukturen för hur vi ger förutsättningar för huvudmännen att ge direkt stöd för de elever som behöver det. Hur ser vi till att ge särskilt stöd till de elever som har en hörselskada? Där kommer nu förslaget om regionala resurscentra och det kommer vi att titta vidare på, säger Gustav Fridolin till Ekot.

 

 

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Partnerinformation från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp – nytt kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *