Nyheter

Krisen inom LSS-boenden ska debatteras i riksdagen

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Liberalerna begär nu en debatt i riksdagen om missförhållandena på LSS-boenden.
– Ingen som bor på ett LSS-boende ska behöva riskera hot, våld eller kränkningar, skriver Liberalerna i ett uttalande.

”Den senaste tiden har ett antal allvarliga fall av missriktad vård på gränsen till övergrepp mot unga personer med funktionsnedsättning uppmärksammats i media. Utsagor från både personal (som vill vara anonyma) och anhöriga bekräftar en mycket bekymmersam situation där också IVO trots sitt tillsynsansvar inte besökt LSS-boendena eller tagit larmen på allvar”, skriver Liberalerna.

Så här lyder Liberalernas begäran i sin helhet:

Begäran om aktuell debatt om behandling av personer med funktionsnedsättningar och som bor och vårdas inom ramen för LSS
Utgångspunkten för svensk funktionshinderspolitik är principen om alla människors lika värde och rätt. Staten, kommunerna och regionerna har tillsammans det grundläggande ansvaret för att personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar för en god hälsa samt ekonomisk och social trygghet.

LSS är en lag som ska säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får den vård och behandling som ett modernt, demokratiskt och humant samhälle bör ge. Utgångspunkten för rätten till personlig assistans är att den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra. En av de största frihetsreformerna i svensk historia.

2012 skrev Socialstyrelsen, Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Handbok för rättstillämpning vid handläggning av utförare av LSS-insatser, där beskrivs bland annat vad som ingår i omvårdnaden och vad som är vårdnadshavarens ansvar som kan tas över av personal. Syftet är att bidra till att barn och ungdomar med funktionsnedsättning får möjlighet att leva som andra. Handboken uppdaterades 2014. Sedan 1 juli 2013 har delar av detta ansvar tagits över av IVO. IVO skriver på sin hemsida (2020 10 22): Dina rättigheter på ett LSS-boende för barn och ungdomar, att ”Ivo ska besöka ditt boende varje år”.

Den senaste tiden har ett antal allvarliga fall av missriktad vård på gränsen till övergrepp mot unga personer med funktionsnedsättning uppmärksammats i media. Utsagor från både personal (som vill vara anonyma) och anhöriga bekräftar en mycket bekymmersam situation där också IVO trots sitt tillsynsansvar inte besökt LSS-boendena eller tagit larmen på allvar.

Boendet för personer med funktionsnedsättningar utgör en mycket viktig del av deras grundtrygghet. Ingen som bor på ett LSS-boende ska behöva riskera hot, våld och/eller kränkningar. Vårdpersonal och kommunala tjänstemän har i uppgift att värna om personer med funktionsnedsättningar och har de befogenheter att agera för att skapa en trygg och meningsfull miljö.

Mot bakgrund av de uppkomna missförhållandena på LSS-boende begär Liberalernas riksdagsgrupp en aktuell debatt i kammaren så att alla riksdagspartier ska kunna redovisa vad de är beredda att göra för att motverka brister i omvårdnad, omsorg eller rena övergrepp mot personer med funktionsnedsättningar som bor på LSS-boenden.

 

Fler artiklar om detta ämne

6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn
Om inte personalens kunskaper blir bättre hotar Socialstyrelsen med regelrätta krav på utbildning
Övergreppen ökar – IVO hotar med polisanmälan
IVO: Handlingarna kan vara brottsliga och den som utför dem kan dömas till straff
FUB: Låt inte brottsdömda arbeta på LSS-boenden
Har drivit frågan om utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret under mer än 10 år
Kräver skadestånd till drabbade inom LSS-boenden
Uppdrag granskning har visat att personer med funktionsnedsättning utsätts för allvarliga brott
Två år efter löftet – problemen har förvärrats
Harald Strand: SKR har huvudansvaret för att inget har hänt, men även IVO brister
Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden
Funktionsrätt Sverige: Avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget
LSS-skolan 5: Boende med särskild service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS
SKL: Nu måste vi storsatsa på utbildning inom funktionshinder
”Vi har uppmärksammat att det här är en jätteviktig fråga”

Artikeln publicerades 2020-10-23