Krister får halverad ersättning för daglig verksamhet

Krister är en av de personer som får halverad peng att ”köpa” sin dagliga verksamhet för och därmed får sämre kvalitet och mindre stöd, när Stockholms stad ändrat sin bedömning och sänkt ersättningsnivåerna i väntan på att ett nytt valfrihetssystem baserat på LOV, Lagen om valfrihet, införs.

– Ersättningsnivåerna, som infördes 1 juli, är det största problemet, menar Lotta Bodén som förestår Autismenheten i Blackeberg.

Verksamheten är inriktad på arbete med personer inom Autismspektra. Enheten har funnits i 13 år och har utvecklat kunskap inom området för att på ett professionellt sätt, kunna arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik med mycket struktur och lämpligt arbetssätt utifrån målgruppen.

Till den dagliga verksamheten kommer Krister, som har diagnosen psykisk utvecklingsstörning med infantil autism. Han har även epilepsi och beteendestörning med aggressiva, utåtagerande och självdestruktiva inslag.

– Krister behöver stöd i samtliga situationer. Om han lämnas ensam slår han sönder saker och kan skada sig själv genom att bita och riva, berättar Lotta Bodén.

Hos Misa har han varit i nio år och personalen på enheten i Blackeberg har byggt upp rutiner och en trygghet för Krister och de andra brukarna på den dagliga verksamheten.

– Det ramavtal vi tidigare hade med staden har upphört och vi har skrivit på interrimsavtal som gäller till dess att kommunfullmäktige i höst tagit beslut om LOV, berättar Lotta Bodén. Om vi inte hade skrivit på interimsavtalet skulle staden inte fortsätta beställa tjänster av oss.

– Tidigare har behovet av stöd och ersättningsnivån diskuterats fram tillsammans med daglig verksamhets-utföraren och brukarens handläggare från kommunen, utifrån det ramavtal som gällt. Nu ska behovet av stöd samt ersättningsnivån styras av en intervju på 30 minuter av ett bedömningskansli på fyra personer som ska bedöma alla personer inom Lss, i staden. Det som nu visat sig är att den bedömning som vi utförare tidigare gjort tillsammans med aktuell biståndshandläggare var en helt annan än den bedömningskansliet gjort efter sin intervju.

– Bedömningskansliet har funnits sedan ett par år tillbaka för att bedöma våra brukares nivåer för ett fördelningssystem internt inom staden. Nu ska dessa nivåer styra ersättningsnivån till utföraren. Tidigare har stadsdelen kunnat fördela om pengarna som de fått från bedömningskansliet så att man har kunnat ge mer till de som har större stödbehov. De personer som arbetar i kansliet har besökt oss och gjort bedömningar genom intervju med mig och personal. Deras bedömning har gjort att Krister, som borde hamna på nivå 7, på en skala 1- 7, nu har hamnat på nivå 4, berättar Lotta Bodén.

Hon menar att det finns stora brister i processen och att det är fel att personer som varken träffar eller arbetar med brukaren ska sätta nivån, utan en diskussion och dialog, utan bara genom kort intervju.

– Kristers och även andras handläggare är upprörda över de nya bedömningarna som är helt andra än de varit med och gjort tidigare, berättar Lotta Bodén.

Krister och de andra personerna på Autismenheten är alla i behov av stort stöd, både i arbetet och i sociala sammanhang (trots att de ligger på olika utvecklingsnivåer).
Krister behöver alltid stöd av personal vid förflyttning och kan inte lämnas ensam. Han älskar ljudet av saker som åker i golvet och tar varje chans eller ändring i rutiner att ta sönder saker. I arbetet behöver han ett eget arbetsrum och personal som kan hjälpa och stödja honom hela tiden. Detta gör att en halvering av den ersättningsnivå som är kopplad till honom kan vara förödande.

– Vi på Misa vill självklart fortsätta arbeta med målgruppen. Men det blir svårt att erbjuda samma kvalitet. Om vi inte erbjuder det vi gör idag för Krister, blir han självdestruktiv och då kommer vi snart hamna i en daglig verksamhet som mer handlar om förvaring av de som behöver mest stöd, säger Lotta Bodén.

– Själva LOV, Lagen om valfrihet, är vi som utförare positiva till och menar att det är fantastiskt att personer med funktionshinder själva ska kunna välja sitt boende och sin dagliga verksamhet.

– Man har tidigare från Stockholm stad sagt, att det inte blir fråga om några besparingar i samband med införandet av lagen. Men de nya nivåerna som börjat gälla för våra brukare från och med den 1 juli är i många fall halverade. Totalt en 40 procentig minskning, säger Lotta Bodén.

För de i behov av det allra största stödet slår ersättningssänkningen allra hårdast menar hon. Vissa stadsdelar menar att även kommunala dagliga verksamheter kommer att få stora svårigheter, att ge bra service till personer med störst stödbehov, med de nya ersättningsnivåerna.

– Bedömningsprocessen kan bli väldigt rättsosäker, även om handläggarna från bedömningskansliet är seriösa, säger Lotta Bodén.

– Vi hoppas på att det ska bli en ändring. Vi har dialog med staden och vi hoppas att de vill diskutera lösningar.

Föräldrakraft har sökt Stockholms stads socialborgarråd Ulf Kristersson för en kommentar.

Krister heter egentligen något annat.