Kritik mot ny assistansutredning: Helt fel väg

Så kom den då – den analys av assistansmarknaden som Åsa Regnér beställt och som redan blivit hett omstridd.

Analysens bedömningar kring anhörigassistans och brottslighet har redan mött kritik, efter HejaOlikas intervju med utredaren i december 2017.

– Helt fel väg, säger Thomas Jansson, FUB, om förslag om att begränsa anhörigassistans.

Inte oväntat har analysen resulterat i krav från Försäkringskassan om skärpt lagstiftning mot fusk med assistans.

Funkisorganisationer som RBU, DHR och FUB har åter kritiserat att oskyldiga enskilda personer, och deras familjer, är de som får betala priset när beslutsfattare jagar syndabockar. De anklagar också utredare och myndigheter för uppskruvade kostnadsbedömningar, oseriös statistik om brottslighet och omotiverat negativ syn på anhörigassistans.

Även en forskare stämmer in i kritiken, Niklas Altermark tweetade så här:

Anna Barsk Holmbom har skrivit ett blogginlägg om Stig Svenssons rapport:

”OM, och då säger jag OM det förekommer oegentligheter som hör till frågor om asylsökning, invandring eller i värsta fall människohandel så finns det naturligtvis lagar som styr detta. Särskilda grupper som arbetar med det också. Varför behandlas inte frågan där? Hur ska man inom regelverket för assistansersättning kunna förhindra sådan brottslighet?”

FUB

– Att införa ett tak för anhöriga som assistenter är helt fel väg att gå, säger Riksförbundet FUB:s ordförande Thomas Jansson. Grova brottslingar inom assistansen måste naturligtvis stoppas. Men istället för att minska på anhörigassistansen bör samhället satsa på en väsentligt stärkt uppföljning och tillsyn av assistansmarknaden. Och en samverkan mellan myndigheter som, för övrigt, redan sker när det gäller annan grov brottslighet.

FUB:s kommentarer finns i ett pressmeddelande.

Så här skriver FUB om anhörigassistans:

”FUB:s uppfattning är att möjligheten att lösa den personliga assistansen inom familjen är en viktig förutsättning för många att få vardagen att gå ihop. Ett tak för anhörigassistans motsvarande 50 procent av den beviljade tiden kommer även att skapa stora praktiska problem, t.ex. när det gäller tider på dygnet som är svåra att schemalägga för utomstående assistenter (exempelvis ett begränsat antal timmar för tillsyn nattetid), vid assistenters sjukskrivning, under semesterperioder etc. Anhörigassistans under vissa kvällar och helger möjliggör även för assistansanvändaren och dennas familj att umgås mer privat. Det är inte lätt att alltid ha en utomstående i hemmet.

Kontinuitet vad gäller stöd och service i form av personlig assistans är en annan viktig aspekt. Eftersom personlig assistent i hög grad är ett genomgångsyrke för unga, är det de anhöriga som får stå för kontinuiteten.”

RBU

I en intervju i Svd säger RBU:s ordförande Maria Persdotter att ”detta är ännu en utredning där man bara gjort lösa spekulationer. Om man fortsätter att slänga ur sig gissningar på det här sättet kommer det att skada de som behöver assistans”.

Försäkringskassan

I en debattartikel i Svd räknar generaldirektör Ann-Marie Begler upp ett antal krav för att stoppa fusk med assistans:

”Begränsa banksekretessen. Bankerna bör bli skyldiga att lämna bankuppgifter när vi har starka misstankar att assistenter exempelvis betalar tillbaka sin lön till företaget eller brukaren. Detta är viktigt för att visa att assistans som vi betalar för inte utförs. I dag får Försäkringskassan förlita sig på bankernas goda vilja att lämna ut bankuppgifter snarare än att ha ett lagstöd i ryggen för att få ut dessa uppgifter.

Begränsning av anhörigassistans. Det är inte ovanligt att anhöriga till brukare sitter på flera stolar samtidigt. Det kan handla om att både företräda brukaren, vara arbetsledare eller anställd och driva bolaget samtidigt. Vi menar att en begränsning bör införas för anhöriga att bedriva assistans. Anledningen till det är att vi har sett inlåsningseffekter där brukarna inte bygger upp något eget socialt nätverk eller får den vård och omsorg som de behöver. Det är inte ovanligt att familjer blir beroende av att brukaren blir kvar i assistansersättning för att trygga den egna försörjningen. Flertalet av de mer omfattande assistansbedrägerierna som uppdagats har bestått av ärenden där all eller den huvudsakliga delen av assistanstimmarna påståtts ha utförts av anhöriga.

Skarpare kontroller från början. Det måste vara en bättre kontroll redan vid inträdet på assistansmarknaden. Inspektionen för vård och omsorg nekar i dag drygt 80 procent av ansökningarna. Vi menar att kontrollen bör skärpas ytterligare.

Lägre trösklar för att åka ut. Processen för att få bort oseriösa bolag måste bli mer effektiv och tröskeln för att åka ut från marknaden bör bli lägre för att säkerställa att brukare inte far illa.

Samtliga anordnare ska ha tillstånd från IVO. Samtliga inom assistansbranschen bör söka tillstånd hos IVO, även de som väljer att vara egna arbetsgivare. I dagsläget utgör den här gruppen som är nästan 400 brukare en gråzon där kontrollen är begränsad.

Utredningsresurser. Andra myndigheter, i synnerhet polisen, måste bistå i högre grad med resurser i form av förundersökningar och spaningsresurser i misstänkta bedrägeri- och simulantfall.”

DHR

DHR kritiserar Försäkringskassans chef för att felaktigt koppla ”en normal kostnadslkning till kriminell verksamhet”.

Så skriver DHR i en kommentar:

”Den absolut största majoriteten av assistansanvändarna följer gällande regelverk, och många får trots stora behov sin assistans indragen.

Av den anledningen är det felaktigt av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler att koppla en normal kostnadsökning i assistansen till kriminell verksamhet i en debattartikel.

Flera andra rapporter har kunnat visat på att kostnadsutvecklingen inom assistans över tid varit helt normal sett till behoven, bland annat Bengt Westerbergs ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen”.

Ann-Marie Begler väljer att inte heller ta upp slutsatsen från rapporten att assistansen är till stora delar välfungerande. Det är ett genomgående tema för Försäkringskassan, ”nämn aldrig det som är bra med LSS och personlig assistans”.

Sett till de konkreta förslagen som läggs fram kan det finnas en poäng att även assistansberättigade som är egna arbetsgivare har tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Fast tillståndsprövningen måste vara förenklad jämfört med de privata bolagen. Det är inte rimligt att det ska ställas samma krav på en verksamhet som omsätter 100-tals miljoner och någon som bedriver sin assistans i egen regi. Rapporten pekar inte heller ut egna arbetsgivare som en grupp där det bedrivs kriminell verksamhet.”

Läs mer

Åsa Regnérs utredare vill begränsa anhörigassistans (HejaOlika intervjuar utredaren Stig Svensson)

Regeringens webbplats: Utredning om assistansmarknaden överlämnad till Åsa Regnér

Försäkringskassans debattartikel: Skärp lagen så kastar vi ut fuskarna

DHR:s kommentarer

RBU:s Maria Persdotter kritiserar utredningen

Försäkringskassan svartmålar människor med funktionsnedsättningar (RBU besvarar Försäkringskassans debattartikel)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *