Kritik mot nya skolförslaget: Elever nekas stöd

– Det stora problemet är att elever nekas särskilt stöd på grund av resursbrist.
Det säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, i en kommentar till regeringens förslag om minskad administration.

Hon vill att skollagen ändras så att skolor garanteras de resurser som krävs för att ge särskilt stöd.

Problemet har egentligen aldrig varit dokumentationen, utan bristen på resurser, enligt Lärarförbundet.

– Lärare som påpekar att en elev behöver särskilt stöd nekas detta på grund av resursbrist, säger Eva-Lis Sirén.

– Det behövs ett tydligare lagkrav på huvudmännen att förvissa sig om att rektorn har de resurser som krävs för att ge alla elever det stöd de behöver.

Samtidigt är Lärarförbundet positivt till regeringens förslag om att minska lärarnas administration.

– Det var inte en dag för tidigt att minska lärarnas arbetsbelastning, situationen är ohållbar, säger Eva-Lis Sirén.

Men enligt Lärarförbundet räcker det alltså inte att lagstifta om minskad administration om man inte samtidigt ökar resurserna för särskilt stöd.