Kritik mot regeringens brasklapp om kostnader för diskrimineringslag

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

I sista stund före lördagens marsch för tillgänglighet har regeringen meddelat att bristande tillgänglighet klassas  som diskriminering.
Men innan det blir någon lag vill regeringen än en gång utreda kostnaderna.

– Jag är glad att kunna driva frågan framåt ytterligare ett steg, säger statsrådet Nyamko Sabuni, ansvarig minister för diskrimineringsfrågor.

Sabuni och regeringen fick omgående kritik för att man fortfarande har reservationer.
– Vi blir bekymrade när departementet lägger så stor vikt vid kostnadsanalysen. Kommer det att bli mindre diskriminerande om det är dyrare att åtgärda? säger Hans Filipsson, grundare av Marschen för tillgänglighet.

Annons

Samtidigt säger Filipsson att han är ”glad för att det efter alla dessa år är på gång att bli en lagstiftning lik den som finns i flera andra länder, till exempel Norge”.

De senaste månaderna har förvåningen växt över regeringens tystnad kring diskrimineringslagen, liksom protesterna mot att Hans Ytterbergs snart fem månader gamla utredning inte offentliggjorts.

Nu avslöjar Nyamko Sabuni att Hans Ytterbergs utredning föreslår ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Annons

Enligt regeringens pressmeddelande innebär detta ”att om någon missgynnas genom annan parts underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, så ska denna part kunna dömas för diskriminering. Personer med funktionsnedsättning ska i alla situationer där det är rimligt och skäligt komma i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning.”

Förslag ska ”inom kort” skickas ut på remiss, meddelar regeringen som dock skickar med en brasklapp:

”Innan det blir aktuellt med lagstiftning kommer ett uppdrag ges till en statlig myndighet att ytterligare belysa de kostnader som kan uppstå för privata och offentliga aktörer. Remissvaren på Ytterbergs utredning och den kompletterande kostnadsberäkningen kommer att vägas samman innan regeringen lägger fram lagförslag till riksdagen.”

Annons

Kritik även från RBU

Regeringens besked får skarp kritik av RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

– Regeringen avslöjar att man kommer att nöja sig med ”skäliga åtgärder” av den som inte vill fällas för diskriminering av personer med funktionsnedsättning, säger RBU:s förbundsjurist Henrik Petrén.

– Det var visserligen väntat och det är positivt om man genom en kommande lagändring kan flytta fram positionerna när det gäller tillgängligheten. Men det finns en uppenbar risk att begreppet ”skäliga åtgärder” istället kan komma att bli en begränsning för tillgänglighetsarbetet. Att skäligheten blir en låg ribba som i praktiken riskerar att bli ett tak för åtgärder.

Annons

– Det är anmärkningsvärt att man ännu inte har gjort några kostnadsberäkningar. Det har ju hela tiden varit den springande punkten för regeringen och anledningen till att man inte ansåg sig ha ett fullständigt underlag inför den nya diskrimineringslagen som beslutades för snart två år sedan, säger Henrik Petrén.

Artikeln publicerades 2010-05-27

Publicerat av
Valter Bengtsson