Kritiken biter inte – regeringens proposition klar

Idag den 21 mars har regeringen överlämnat propositionen om ny diskrimineringslag till riksdagen.

Trots att lagrådet har haft invändningar på en rad punkter är propositionen i stort sett densamma som lagrådsremissen som presenterades för ett par veckor sedan.

Propositionen heter ”Ett starkare skydd mot diskriminering” och finns här på regeringens webbplats.

Samtidigt mobiliserar Handikappförbunden för att få politikerna har ta bort viktiga begränsningar i förslaget till ny diskrimineringslag.

I en debattartikel på SvD.se skrev företrädare för en lång rad organisationer igår att den utökade diskrimineringslagen är ”tandlös” på grund av de undantag som den innehåller. Bland annat undantas företag med färre än tio anställda.

Debattartikeln ”Ett verkningslöst diskrimineringsskydd” finns att läsa på Svenska Dagbladets webbplats.

På Twitter skriver Pelle Kölhed, ordförande för Personskadeförbundet RTP, att det är ”ofattbart” att småföretag undantas från lagen: ”Det försvagar lagen på förödande sätt! Förstår inte hur man tänker. Företag med 9 anställda får fortsätta diskriminera!”

Debatt i riksdagen om propositionen blir det den 23 juni.