Kritiserade barnförsäkringar ses över

Folksam kan göra en helomvändning när det gäller reglerna för barnförsäkringar.
– Vi kommer att göra en total översyn av Folksams barnförsäkringar med målet att rätta till de brister som finns, säger Daniel Eriksson, produktdirektör på Folksam.

Bakgrunden är att Folksam nyligen fått hård kritik för att man nekat en femårig flicka en barnförsäkring. I det aktuella fallet motiverades avslaget med att barnet var överviktigt.

I andra sammanhang har många andra barn nekats försäkringar hos olika försäkringsbolag på grund av sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Folksam lovar idag att göra en total översyn av reglerna för barnförsäkringar. Översynen ska vara klar och presenteras i augusti.

– Vi ser allvarligt på den kritik som riktats mot oss och att regelverket i vår barnförsäkring ifrågasätts av våra kunder och andra, säger Daniel Eriksson.

Bolaget ska gå igenom de regler som man idag använder för att avgöra om en barnförsäkring kan beviljas eller inte. Bolaget säger att man ska rådgöra med expertis på riksbedömning. Man ska också fråga kunderna vad de anser om reglerna för barnförsäkringar.