Regeringen gillar inte att bidrag höjs mer än löner (för en gångs skull)

Regeringen och SD vill göra det mer lönsamt att arbeta, och samtidigt svårare att leva på bidrag och ersättningar. Men just nu går utvecklingen i motsatt riktning. Många bidrag höjs 2023 med 8,7 procent och lönerna med drygt 4.

LÄS ÄVEN: Snabbt ökande fattigdom för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Bidrag höjdes med 8 procent

I en debattartikel på DN.se uttrycker partierna sitt ogillande över att många bidrag och ersättningar vid årsskiftet höjdes med prisbasbeloppet (8,7 procent), samtidigt som löntagare får reallönesänkningar.

”Det gör det angeläget att framöver sänka skatten på arbete så att det blir mer lönsamt att jobba”, skriver Tidöpartierna.

I debattartikeln skriver M, L, KD och SD att ”de som drabbas hårdast när ekonomin viker är de som redan innan hade svårt att få jobb”. Detta vill partierna lösa genom ökat antal platser på gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning och på yrkeshögskolan.

Det viktigaste budskapet är dock att ”drivkrafterna till arbete behöver förbättras”. Detta vill partierna rätta till genom en stor bidragsreform och aktivitetskrav på heltid för den som lever på försörjningsstöd.

Har stadigt halkat efter i välstånd

Att ersättningar och bidrag höjs mer än lönerna är dock mycket ovanligt.

Personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning, eller andra bidrag eller ersättningar som årligen höjs med prisbasbeloppet, har under många år halkat efter i ekonomisk välfärd.

I januari 2022 gjorde den S-ledda regeringen en extra satsning på sjuk- och aktivitersersättningen, men en stor del av höjning åts upp av kommunala avgifter för bland annat omsorg, god man och hjälpmedel.

I januari 2023 höjdes sjuk- och aktivitetsersättning (och andra ersättningar som följer prisbasbeloppet) på nytt, med 8,7 procent.

Vårändringsbudgeten den 17 april 2023. Foto: Linnea Bengtsson.
Vårändringsbudgeten den 17 april 2023 innehåller ett förlängt och höjt tilläggsbidrag för barnfamiljer med bostadsbidrag. Förslag om höjda bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning finns dock inte med. Foto: Linnea Bengtsson.

Höjt bostadsbidrag förlängs – men ingen höjning av bostadstillägg

I mars 2023 uppmanade Swedbanks privatekonom Arturo Arques regeringen att kraftigt höja bostadstillägg och bostadsbidrag.

Enligt Swedbank är ekonomin allra tuffast för personer som lever på sjukersättning eller aktivitetsersättning, garantipensionärer, studenter, arbetslösa och ensamstående med barn. Många av dem lever helt utan några marginaler. En sak dessa har gemensamt är att de får antingen bostadsbidrag eller bostadstillägg.

I vårändringsbudgeten förlängs och höjs det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag hela 2023.

Däremot finns ingen höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Elisabeth Svantesson. Foto: Linnea Bengtsson
Elisabeth Svantesson presenterar vårändringsbudgeten 17 april. Foto: Linnea Bengtsson.

Tar nya steg mot bidragstak

Hur går det då med det omtalade bidragstaket? På presskonferensen idag (17 april) sa Elisabeth Svantesson att regeringen just nu arbetar med detta och att frågan är prioriterad.

– Detta är en del av en större bidragsreform, där vi ser kvalificering till välfärd som en viktig del. De samlade nivåerna för bidragen får inte bli för höga. En annan viktig del handlar om aktivering om man har försörjningsstöd. Där har vi tagit första steget; en utredning ser över hur lagen ska se ut så att man kan kräva att alla som har stöd också bidrar om man har arbetsförmåga, sa Elisabeth Svantesson.

… samtidigt som bidragen minskar

Till bilden hör även att andelen personer med sociala ersättningar och bidrag har minskat kraftigt de senaste tio åren. SCB rapporterade 30 mars 2023 att det totala antalet år 2021 var 784 651, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder. SCB:s årliga mätningar omfattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

Sjuk- och aktivitetsersättning (den största ersättningsformen) har minskat med mer än 52 procent sedan 2006.

LÄS ÄVEN: Så mycket höjdes ersättningar och bidrag 1 januari 2023

En kommentar

  1. Tycker att sjukersättning ska höjas. Och det är inget bidrag – det är en försäkring som vi betalat för, och som vi har rätt till när vi blir sjuka.

Funktionen för kommentarer är stängd.