Krocktestade rullstolar finns men används sällan

Krocktestad rullstolRullstolar som är krocktestade har svårt att nå ut på marknaden.
Autoadapt lovar nu att driva på för nya regler kring färdtjänster.

Som Föräldrakraft tidigare skrivit är det inte ovanligt att rullstolsburna barn och ungdomar färdas mindre säkert än andra i trafiken. Det gäller speciellt vid transporter med färdtjänst.

Krocktestade rullstolar finns, men utan ett regelverk som kräver att sådana används vid transporter når de inte ut på marknaden i någon större omfattning. De flesta rullstolar idag är krocktestade i det avssendet att de sitter fast i färdtjänstbeslaget, men men för att färdas säkert krävs även ett stabilt rygg- och nackstöd som är krocktestat. Det är här som Carony är ett undantag då sätet i sig är ett krocktestat bilsäte med ergonomiska anpassningsmöjligheter samt positioneringsbälten.

– Vi har haft våra krocktestade rullstolar i 15 år. Men varje år kommer det nya arbetsterapeuter, och vi måste hela tiden upplysa om att våra rullstolar finns, säger Harald Freytag, marknadschef på anpassningsföretaget Autoadapt.

Enligt Harald Freytag är företagets rullstolsserie Carony den enda manuella rullstolen i Sverige som även har ett krocktestat och säkert bilsäte. Autoadapt säljer cirka 1000 sådana rullstolar per år, men endast 150 av dessa säljs inom Sverige.

Utan krav på krocktestade rullstolar tycks försäljningsframgången utebli. Inom EU finns ett samarbete mellan bilanpassningsföretag, biltillverkare och myndigheter, bland andra Vägverket, för att förändra regelverket, men arbetet är mest inriktat på den privata marknaden.

Saknas det krafter som trycker på för att förändra regelverket för färdtjänster?

– Ja, kanske är det så. Vi har självklart visat upp våra rullstolar för färdtjänsten. I Sverige finns Branschföreningen för fordonsanpassning, men hittills har vi som är med där inte drivit på tillräckligt för att förändra regelverket kring färdtjänster. Det måste absolut jobba på det.

– Vi måste dessutom, från Autoadapts sida, börja informera på särskolor att det faktiskt finns lösningar som garanterar säkerhet, säger Harald Freytag.

Kan ett annat skäl till att de stora försäljningsvolymerna av era krocktestade rullstolar uteblivit ha att göra med att de rullstolsburna själva föredrar smidigare stolar?

– Självklart är de otympligare än en aktiv rullstol, allra helst om man rullar själv. (Har du en aktiv rullstol så klarar du förvisso ofta överflytten till ett vanligt bilsäte) Men om man inte rullar själv är skillnaden inte lika stor, säger Harald Freytag.