Kub-tester leder till fler aborter

De flesta gravida kvinnor väljer abort om kromosomavvikelser upptäcks vid kub-test. Det visar en studie om kub-screening i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Studien presenteras av Eric Hildebrand, specialistläkare vid fostermedicinska enheten på Universitetssjukhuset i Linköping.

Han medverkar på SFOG-veckan i Kristianstad denna vecka och berättar för tidningen Dagens Medicin att antalet barn som fötts med Downs syndrom minskat i samband med kub-tester.

– Det blir en logisk följd om väldigt många tackar ja till screening. Det kan man tycka olika om, men det är ett erbjudande till föräldrarna om de vill göra fosterdiagnostik – de måste ta ställning till vad de vill göra med resultatet. Och de flesta väljer abort om det finns en kromosomavvikelse, säger Eric Hildebrand till Dagens Medicin.

Kub-testerna har fått stort genomslag i regionen eftersom alla gravida erbjuds detta i vecka 11 till 14.

Mellan 62 och 92 procent av kvinnorna tackade ja till testerna. Andelen varierade mellan olika sjukhus. Sammanlagt erbjöds mer än 18 000 kvinnor testet.

En viktig fördel med kub-tester är att traditionella fostervattenprov ökar risken för missfall. De nya kub-testerna har lett till att färre fostervattenprover genomförs. Kub-tester är dock mycket kontroversiella eftersom det ökar antalet aborter.