Kunskap ger skydd

I boken ”Doktorn kunde inte riktigt laga mig” ger psykologen Christina Renlund många tips på hur föräldrar kan förebygga psykisk ohälsa hos sina barn.

Vad betyder det för ett litet barn att till exempel inte kunna gå och springa, att inte kunna se, att ha trassliga och krångliga tankar, att vara annorlunda? Vad betyder det att behöva ta sprutor, behandlas, opereras och ibland också ha ont? Och vad kan vi vuxna göra för att hjälpa?
Genom åren har psykologen Christina Renlund fått många frågor från föräldrar om vad barn vet eller tänker om sin sjukdom, sin skada eller sin funktionsnedsättning. Christina menar att om de vuxna – för att de inte känner barnets tankar – väljer att inte tala med barnet, lämnar de barnet ensamt med sina frågor och funderingar. Kunskap ger barnet skydd.

”Prata med oss”
En pojke som blir intervjuad i boken säger: ”Vi vet redan från att vi är små, i förskoleåldern. Det bästa föräldrar kan göra är att tidigt prata med sitt barn. Ju längre man väntar desto svårare blir det. Det är viktigt att få fråga, gråta, vara arg, glad och stolt. Att man får kämpa med gott och ont. I allt detta behöver föräldrar alltid finnas där.”

Hjälp barnet att uttrycka sig
I boken skriver Christina att om man hjälper barnet att uttrycka sina tankar och frågor, så får man veta vilka frågorna är och kan rätta till missförstånd och ge riktig information. Att få uttrycka sig skapar ofta hopp och tillförsikt samt minskar rädsla och oro, och den delade vetskapen blir lättare att bära. Barn behöver ställa frågor, uttrycka sina tankar, skapa uttryck för sin ilska och tydligt få klart för sig att hon eller han själv kan vara aktiv och påverka. +