Kurserna som gör slut på gamla felaktiga vanor

Utbildning får aldrig bli en engångsinsats. Då glömmer man bort och faller lätt in i gamla felaktiga vanor.
Det säger Staffan Jansson som är utbildare på Modern Arbetsteknik, en av utställarna på Leva & Fungera i april.

Det behövs mer utbildning av instruktörer och personal inom både offentlig och privat omsorg, det är de flesta överens om.
Och Modern Arbetsteknik gör sitt bästa för att fylla behovet, med utbildning om bland annat förflyttningskunskap sedan tolv år tillbaka.

– Utbildning och hjälpmedel innebär oftast besparingar på lite sikt, men samtidigt leder försämrad ekonomi till neddragningar och omorganisationer. Nu ser vi dock en ljusning och det känns som att utvecklingen är på väg åt rätt håll, säger Staffan

Även om företagets utbildningar har namn som ”Förflyttningsteknik” handlar det i praktiken mycket om bemötande.
– Bemötande är grunden – om det blir fel så blir de andra uppgifterna inte heller rätt, säger Staffan.

En annan grund för utbildningarna är att brukaren ska göra så mycket som möjligt själv.
– Ge den hjälp som behövs, men inte mer. Vi ska inte ta ifrån någon funktionerna utan stimulera.

Helhetssyn är viktigt på många sätt. Hur man bemöter andra och hur man hanterar sin egen kropp är frågor som hör ihop.
– Om jag själv jobbar på fel sätt blir det inte bra för den jag hjälper heller, säger Staffan som betonar betydelsen av att ha rätt tankesätt, inte bara rätt teknik.

Utbildningar finns både för instruktörer och för hela personalgrupper. Inför en utbildning är det viktigt att ta reda på behoven, liksom att förbereda blivande instruktörer på vad som förväntas av dem.
– Se till att hitta instruktörer som är intresserade och som kan frikopplas för att sköta utbildning, betonar Staffan.

Att förenkla och förbättra utbildningarna, så att den känns naturlig och inte krånglig, är viktigt för Modern Arbetsteknik.

– Vi försöker förbättra pedagogiken ständigt, för att deltagarna ska ta till sig och anamma kunskaperna. Det är också viktigt att det passar hela teamet, så att alla jobbar tillsammans och inte var och en för sig.
– Alla behöver vara involverade, från golvet till högsta chefen, säger Staffan Jansson.

Företagets webbplats finns på www.modernarbetsteknik.se