Kvarts miljon till barnpsyk och gratis medicin för barn

Med drygt två veckor kvar till valet presenterar Socialdemokraterna sitt nya vallöfte om en miljard kronor till utsatta barn. Av dessa går 250 miljoner till att förbättra barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet är att drastiskt korta köerna som på många ställen kan vara orimligt långa. Även vänsterpartiet presenterade nyligen fler löften för barn och unga. Man vill ha gratis medicin för alla upp till 19 år. Istället för att som idag ha en maxtaxa på 1 800 kronor per år.
   
Socialdemokraternas ”barnmiljard” är en precisering av valmanifestet, som kritiserats för dålig kostnadsprecision. Man preciserar nu hur mycket som ska satsas på de utsatta barnen och till vad. Socialminister Berit Andnor menar att köerna är alldeles för långa.

– Vi undersöker möjligheterna till att utveckla vårdgarantin. Barn och unga ska helst inte behöva stå en enda dag i kö till den psykiatriska vården, säger hon.

Man vill även inrätta ett centrum för metodutveckling inom barn- och ungdomspsykiatrin.   
   
Samtidigt vill nu vänsterpartiet lätta det ekonomiska trycket på familjer med kroniskt sjuka barn.

Alla barn upp till 19 år ska ha gratis medicin. Hälso-, sjuk- och tandvården är redan idag gratis för alla barn upp till 19 år i de flesta landsting.

Nu vill vänsterpartiet att även läkemedel ska vara gratis för att alla barn ska få rätt vård, även i familjer med sämre ekonomi.

Vad säger de borgerliga partierna?

Alliansen skrev redan i sitt valmanifest att man vill satsa fem miljarder kronor på psykiatrin de kommande tio åren och att barn- och ungdomspsykiatrin ska prioriteras.

Man vill även ha en vårdgaranti om högst en månads väntetid för utredning inom barnpsykiatrin. Men förslaget om gratis läkemedel för barn står vänsterpartiet ensamt om.

www.socialdemokraterna.se
www.vansterpartiet.se