Kvotering är snart enda lösningen?

Almedalsveckan i Visby blev en lyckad avrundning på första halvåret. Vi på Föräldrakraft anordnade debatten ”Vägen till arbete” för andra gången.

Den blev ett bevis på att sysselsättning för personer med funktionsnedsättning nu prioriteras. Men jobbstatistiken pekar fortfarande i fel riktning, så nya tag krävs. Kanske till och med kvotering, vilket föreslogs av Lena Hallengren under debatten.

Många säger automatiskt nej till kvotering men om inte arbetsmarknadens parter och regeringen snart enas om kraftfulla satsningar kan det bli nödvändigt.

Bengt Westerberg säger i detta nummer att han vill utöka rätten till daglig verksamhet till personer med svåra fysiska funktionsnedsättningar. Så var tanken redan när LSS infördes på 90-talet. Refor­men skulle fullföljas så snart ekonomin tillät. Men tydligen har Sverige alltid kris. Eller så har vi medvetet valt att hellre sänka skatter för de som redan har jobb.

Utökad daglig verksamhet ökar sysselsättningen till lägre kostnad per person än exempelvis sänkt restaurangmoms. Det vore en viktig förbättring, men just nu ser det mörkt ut för en sådan reform.
Samtidigt innebär nya neddragningar av assistans och andra stöd att fler hindras att jobba.

Under hösten planerar vi frukostmöten i Stockholm, med intressanta talare och debattörer. Första gången blir 9 oktober med personlig assistans som tema. Det kommer mer information om detta på vår webb och i nyhetsbrev. +