Liberalerna har bästa politik, enligt Funktionsrätt Sverige | HejaOlika

Liberalerna har bästa politik, enligt Funktionsrätt Sverige

Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson.

- Alla partier säger sig ha höga ambitioner på våra områden, men samtidigt lyser de flesta av våra frågor med sin frånvaro i valmanifest och budgetmotioner, säger Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson.

Socialdemokraterna kommer näst sist i analysen

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

Funktionsrätt Sverige har idag släppt em ny ranking av riksdagspartiernas funktionshinderpolitik. Vinnare är Liberaliserna och Vänsterpartiet. Sämst går det för Centern och Socialdemokraterna.

– Nu hoppas vi att de partier som hamnar långt ned, rycker upp sig, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige har rankat partierna utifrån hur de svarat på en enkät, men man har också vägt in den politik partierna fört i praktiken.

Här kan du ladda ned en pdf-fil med Funktionsrätt Sveriges partianalys.

Så här lyder analysen från Funktionsrätt Sverige:

1:a plats: Liberalerna

Liberalerna som svarat ja på 10 av frågorna i vår valenkät 2018 placerar sig bäst av alla. Partiet har redan idag en stark trovärdighet när det gäller LSS, dels i form av motioner och en ordentlig satsning i budget. De visar dessutom redan nu intresse för andra viktiga frågor som stärkt skydd mot hatbrott i sitt valmanifest. Liberalerna har också agerat när det gäller funktionsrätt i lag och stärkta rättigheter i skolan. Tyvärr vill Liberalerna inte bidra till en höjning av den redan oacceptabelt låga garantinivån för personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

2:a plats: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet svarar ja på nio av frågorna i vår valenkät och visar därmed höga ambitioner. Ska vi låta förra mandatperioden styra våra förväntningar kan vi känna förtroende. Vänsterpartiet ser LSS frågan som viktig och möter redan nu upp i form av motioner även när det gäller tydligare regler för tvångsvård och att tänderna ska betraktas som en del av kroppen och ingå i samma regelsystem som övrig vård.

Delad 3:e plats: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna svarar ja på nio frågor, men eftersom de svarar nej på så många dras deras resultat ned. Positivt är att de svarar ja på de tre frågorna om LSS och svarar upp i budgeten med ökade anslag till personlig assistans till och med 2020.

Delad 3:e plats: Miljöpartiet

Miljöpartiet har svarat ja på åtta av våra frågor. Men de har svarat nej på den viktiga fråga om LSS, som handlar om att de som redan drabbats av avslag eller förlorats sina insatser ska få rätt till omprövning. De har suttit i regeringsställning och därmed bidragit till mandatperiodens nedskärningar i LSS. Miljöpartiet hade höga ambitioner också inför förra mandatperioden, men fick bara godkänt på en enda punkt. Partiet har dock under mandatperioden bidragit till viktiga insatser i skolan, exempelvis garantin för tidiga stödinsatser (Läsa-, skriva-, räknagarantin).

Delad 4:e plats: Moderaterna

Moderaterna har svarat ja på sju av våra frågor. De visar nytt engagemang i funktionsrättsfrågorna och ger fler löften än både Socialdemokraterna och Centern. Moderaterna har under den nuvarande mandatperioden lämnat flest antal motioner för att utöka lärar- och rektorsutbildningarna, men delar tyvärr uppfattningen med allianskamraterna att inte bidra till en höjning av garantinivån för de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och redan nu lever på mindre än 10 000 kr i månaden

Delad 4:e plats: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna svarar liksom Moderaterna ja på sju av våra frågor och visar därmed högre ambitioner än i tidigare mandatperiod. Tyvärr möter de inte upp med ett enda ord om funktionsrätt på sin hemsida. Ett grundläggande problem med partiet är att de inte fullt ut ser till alla människors lika värde, intersektionalitet och den mänskliga mångfalden i alla dess uttryck som ligger till grund för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

5:e plats: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna svarar bara ja på sex av våra femton frågor, vilket bidrar till att placera partiet näst sist i vår rankning. De svarar ja på två av frågorna som handlar om återställande av LSS, men vill inte lova att de som redan drabbats av avslag eller förlorats sina insatser ska få rätt till omprövning. Regeringen ligger bakom de stora försämringar som skett med LSS under mandatperioden. De har lämnat en proposition om en funktionshinderpolitik, som har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, men vill inte agerar på rekommendationer från FN om att utreda frågan om konventionen som lag.

6:e plats: Centerpartiet

Centerpartiet har endast svarat ja på fyra av våra frågor. De får också precis som vid förra valet den sämsta placeringen i vår ranking. Trots att partiet säger sig vilja återupprätta intentionerna med LSS, vill de varken lova att de som förlorat insatser eller fått avslag på sina ansökningar får rätt till omprövning eller lova någon rättssäkerhet i att beviljade insatser enligt LSS verkställs. Centerpartiet är det enda parti som vill sänka statsbidragen till funktionshinderorganisationerna i sin budgetmotion.

Publicerad:
2018-08-18

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
2018 års val, Funktionsrätt Sverige, politik


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Humana

STÄNG
Skip to content