”Lagstifta mot kränkningar”

Personer med funktionsnedsättning utsätts för kränkningar och brott i högre utsträckning än andra. Trots det är funktionsnedsättning inte en grund för hets mot folkgrupp. Nu trycker Handikappförbunden och Brottsofferjouren på för att personer med funktionsnedsättning bör få ett utökat lagligt skydd.

– När funktionsnedsättning inte omfattas av lagen skickas en signal att yttrandefriheten är obegränsad när det handlar om personer med funktionsnedsättning, men inte när det gäller andra diskrimineringsgrunder. Det innebär att människor med funktionsnedsättning saknar skydd mot händelser som borde klassas som brott, skriver Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden och Sven-Erik Alhem, ordförande för Brottsofferjouren Sverige i en debattartikel i Svenska dagbladet.

Tillsammans uppmanar de regeringen att tillsätta en utredning som ser över frågan om personer med funktionsnedsättning ska omfattas av tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen samt brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp. I diskrimineringslagen är funktionsnedsättning redan en särskild diskrimineringsgrund.

– Men medan de flesta andra diskrimineringsgrunder också finns med i brottsbalkens paragraf om hets mot folkgrupp, omfattas inte funktionsnedsättning, skriver Stig Nyman och Sven-Erik Alhem.

Förutom att flera svenska rapporter pekar på att brott är vanligare mot personer med funktionsnedsättning, ökar även kränkningarna i den offentliga debatten. Det krävs ett starkare skydd, annars signalerar samhället att det är fritt fram att uttrycka hatiska och fördomsfulla uttalanden mot personer med funktionsnedsättning, menar debattörerna.

– Hat och hot mot såväl enskilda individer som grupper ökar, inte minst i sociala medier. På senare tid har personer med funktionsnedsättning utsatts för angrepp som har sin grund i synen på hur samhällets resurser ska fördelas. Inte sällan ställs grupper med stora behov mot varandra i debatten, skriver Stig Nyman och Sven-Erik Alhem.

Vidare fortsätter de:
– Det förekommer också osakliga inlägg som kopplar diagnoser till våldsbrott eller rasism, vilket ytterligare stigmatiserar personer som redan har en nedsatt psykisk hälsa.

De menar att bristen på likhet inför lagen mellan olika diskrimineringsgrunder är oacceptabel. Handikappförbunden och andra har flera gånger tidigare lyft frågan, men inte fått gehör från tidigare regering. Nu hoppas Handikappförbunden och Brottsofferjouren på en förändring.

– Regeringen har gång på gång gett uttryck för att stå upp för mänskliga rättigheter. Det är dags att visa det i handling, skriver Stig Nyman och Sven-Erik Alhem.