Läkare måste informera om vaccin mot pneumokocker

En 13 månader gammal pojke var nyligen nära att avlida på grund av pneumokocker.
– Barnläkare som inte aktivt informerar om pneumokockvaccin bryter mot de etiska reglerna, säger professor Hans Rosling.

En pressrelease från organisationen Barnplantorna beskriver hur en läkare bedömde en 13 månader gammal pojkes svullna öga som en lättare allergi och skrev ut medicin mot nässelutslag. Nästa dag gick det inte att väcka pojken som fick åka ambulans till sjukhuset och hamnade på IVA där mamman fick beskedet att han kanske inte skulle överleva, enligt Barnplantorna. Han hade drabbats av bakteriell hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker.

– Pojken är nu helt återställd, men fallet visar så tydligt hur svårt det är att ställa rätt diagnos. Vaccination behövs, ändå är det bara i Stockholms län som alla små barn blir vaccinerade inom ramen för barnvaccinationsprogrammet. På många håll informerar BVC om pneumokockvaccination enbart vid direkt förfrågan från föräldrarna, uppger Barnplantorna.

Hans Rosling som är professor i folkhälsovetenskap säger att det är mycket svårt att diagnosticera pneumokockmeningit.
– Jag missade själv när det gällde mitt barnbarn, trots att jag misstänkte diagnosen. Det finns större anledning att anmäla de inom barnhälsovården som missar att informera om vaccinet än de inom akutvården som missar diagnosen, säger Hans Rosling.

– Den barnhälsovårdsläkare som inte aktivt informerar föräldrar att det finns ett registrerat vaccin mot pneumokockinfektion bryter mot Läkarförbundets etiska regler.

Barnplantornas webbplats finns på www.barnplantorna.se