Läkartidningen: Barn med förlossningsskada ofta felbehandlade

Barn som får syrebristskador vid förlossningen har ofta utsatts för felaktig behandling på sjukhuset. Brister i fosterövervakningen är vanligaste orsaken. Det framgår av en genomgång som publiceras i Läkartidningen.
I artikeln i Läkartidningen ställs nu krav på att svensk förlossningsvård måste bli säkrare.

Det krävs gemensamma ansträngningar baserade på tvärprofessionellt samarbete mellan i första hand obstetriker, barnmorskor och neonatologer, heter det i Läkartidningen.
Representanter för dessa yrkesgrupper har nu startat ett arbete som siktar på att förbättra säkerheten. Arbetet stöds av Landstingets ömsesida försäkringsbolag.

Genomgången av syrebristskador gäller barn som fötts under åren 1990-2005. Under denna tid föddes 1,6 miljoner barn i Sverige. Under samma period fick Patienskaderegleringen in 472 ansökningar om ersättning för misstänkt felbehandling i samband med förlossning.

Nu har Sophie Berglund ch Charlotta Grunewald, båda överläkare på Södersjukhuset i Stockholm, gått igenom alla de misstänkta fallen av felaktig behandling. Deras studie visar att syrebristskadan i 177 fall, av de totalt 472 undersökta patientakterna, sannolikt berodde på felbehandling i samband med förlossningen.

Vanligaste felet var bristande fosterövervakning, vilket var fallet för 98 procent av de barn som blev felaktigt behandlade.
Det näst vanligaste felet var att oxytocin användes på ett sätt som orsakade överstimulering av värkarbetet eller förvärrade tecken på syrebrist (71 procent av fallen).
I 52 procent av fallen användes inte det snabbaste och för barnet mest skonsamma förlossningssättet.

– Det finns ett stort behov av ökad kunskap och förbättrat samarbete kring fosterövervakning och handläggning av avvikelser i förlossningsförloppet för att skapa säkerhetsspärrar inom förlossningsvården, heter det i artikeln i Läkartidningen.

Läs Läkartidningens artikel om ”Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandlingen vid förlossning” här
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=8546

Läs artikeln om hur förlossningsvården ska bli säkare här
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=8561