Läkemedelsföretag på offensiv för nya barnvaccin

Nu kommer nya vacciner som kommer att få stor betydelse för svenska barns hälsa.
Det handlar inte bara om nya vacciner mot livmoderhalscancer utan även mot barndiarré, öroninflammationer och på sikt diabetes och fler cancerformer.

Men kommer de nya barnvaccinerna att bli tillgängliga för alla svenska barn – eller bara för de rikaste eller inom vissa landsting?
– Vi hoppas på den svenska modellen med fortsatt offentlig finansiering av allmänna vaccinationsprogram. Det gör att barnen mår bra och att vi kan utrota sjukdomar, säger Kenneth Forssell, vd för Glaxosmithkline i Sverige.

Dialog och samarbete med politiker och myndigheter står högt på agendan när Glaxosmithkline nu är på väg att lansera en rad nya vacciner för barn och unga.
– Vi skulle kunna köra hårt med våra lanseringar men det skulle kunna bli negativt och innebär en mängd problem för alla berörda så därför vi vill ha ett brett samarbete, säger Kenneth Forssell.

Vaccinmarknaden är fortfarande liten jämfört med övriga läkemedel. Det handlar om mindre än två procent av den totala läkemedelsmarknaden. Men snart förändras detta. Läkemedelsföretag har en mängd nya vacciner på gång.
– Vi ser stora möjligheter att förebygga sjukdomar med nya vacciner, det är enkelt att visa hur värdefulla nya vacciner är och därför tror vi att marknaden kommer att växa kraftigt, säger Kenneth Forssell som även är ordförande för vaccinkommittén inom Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

Tidigare har läkemedelsföretagens intresse för vaccin varit svagt. Att tillverka vaccin är tidsödande och svårt jämfört med pillerproduktion. Men intresset för att förebygga sjukdomar har växt och därmed har fokus på vacciner ökat.
Nu ligger jättarna i startgroparna för en kraftig expansion på vaccinområdet. Störst är Glaxosmithkline med drygt halva marknaden och men stora leverantörer är även Novartis, Sanofi och Wyeth samt Astrazeneca.

När marknaden nu förändras är tillgänglighet och finansiering viktiga frågor. Blir de nya vaccinerna tillgängliga för alla barn eller bara för de rikaste?

Om de nya barnvaccinerna ska vara kostnadsfria för familjerna, vem ska då betala dem?
– Vi vill ha en statlig finansiering och att de nya vaccinerna ska ingå i den stora läkemedelsbudgeten. Men om vi vill att vaccinerna ska vara tillgängliga för alla måste vi planera i god  tid. Under det senaste åren har vi haft en dialog med socialstyrelsen och andra myndigheter för att få ett bra samarbete och för att öka transparensen i dessa frågor, säger Kenneth Forssell.

Tror du att staten har råd med fler och dyrare vaccin?
– Samhället kan använda de besparingar som kommer när patenten på gamla läkemedel går ut, och ersätts av billigare generika, för att finansiera de nya vaccinerna och läkemedlen.

Men ni pratar också om att den privata marknaden måste utvecklas, det vill säga att konsumenter själva ska köpa vacciner utan subventioner?
– Ja, det stämmer. Ett exempel är de nya vaccinerna mot livmoderhalscancer där flickor 10-12 år troligen kommer att få detta kostnadsfritt genom vaccinationsprogram, medan flickor på 13-17 år får en 50-procentig subvention genom högkostnadsskyddet och de som är äldre än 17 år måste betala hela kostnaden själva.
På marknaden finns idag vaccinet Gardasil från Sanofi och inom några månader fötväntas GSK lansera sin produkt Cervarix.

Läs mer
Glaxosmithkline finns på www.glaxosmithkline.se
Läkemedelsindustriföreningen finns på www.lif.se

Ett annat aktuellt vaccin är Rotarix, som skyddar små barn mot diarrésjukdomar. Även här hoppas Kenneth Forssell att vaccinet ska bli en del av det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ges till varje barn någon månad efter födseln. Men det är också tänkbart att det begränsas till en subvention genom högkostnadsskyddet eller helt och hållet får betalas av föräldrarna.
Lika osäkra är utsikterna när det gäller ett nytt vaccin mot pneumokocker, för skydd mot öroninflammationer.

Omdiskuterat är även nya vaccin mot Hepatit-B, som inte ges allmänt till svenska barn trots att WHO har rekommenderat detta. Hur landstingen hanterar Hepatit-B-vaccinet varierar idag. Det är dock bara i Jönköpings landsting som det erbjuds aktivt (mot betalning), i samband med ordinarie barnvaccinationer.
– Hepatit-B-vaccinet riktar sig främst till riskgrupper bland invandrare eller drogmissbrukare och därför är det en känslig fråga vem ska ska erbjudas vaccinet. Jag anser, som WHO, att det vore bra om alla kunde erbjudas vaccinet aktivt. Det skulle ge alla ett skydd och undvika att utsatta grupper blir stigmatiserade genom att pekas ut, säger Kenneth Forssell.
Mera fakta
Kenneth Forssell sitter i styrelsen för Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och är ordförande för dess vaccinkommitté. Kommittén arbetar för ökad öppenhet kring allmänna vaccinationsprogram, läkemedelssubventioner och utvecklingen av den privat marknaden. Kommittén arbetar också för att Sverige ska bli mer attraktivt för klinisk prövning av vacciner och därmed locka till sig expertis och få möjlighet att ligga i framkanten globalt.
Det kommer även nya vacciner som inte är aktuella för något allmänt vaccinationsprogram, till exempel vaccin mot bältros. En av förklaringarna är att det inte riktar sig till barn utan till äldre. Kenneth Forssell tror dock att detta vaccin kan ingå i förmånssystemet och subventioneras.

Att det inte är självklart att nya barnvacciner tas med i allmänna vaccinationsprogram framgår av att vattkoppvaccinet fortfarande, efter tio år på marknaden, inte ingår programmet.

Vilka kostnader handlar det om för de nya vaccinerna?
– Det handlar om en flerdubbling av kostnaderna om de nya vaccinerna tas med i allmänna vaccinationsprogram. En ökning från strax över 100 miljoner per år upp till en halv miljar kronor. Det är alltså en stor ökning och måste därför planeras i god tid.

Kostnadsökningen avgörs av hur många vacciner som tas med i den statliga finansieringen. På lite sikt kan det bli 100 gånger dyrare, eller mer, för staten om medborgarna ska erbjudas allt skydd som de nya vaccinerna möjliggör. De nya vaccinen är jämförelsevis dyra – idag kostar vaccinet mot livmoderhalscancer mellan 3000 och 4000 kronor. Vaccinet Rotarix ligger på 1000 kronor.

Samtidigt är de flesta eniga om att effektiva vacciner är en mycket lönsam investering. De nya vaccinerna mot livmoderhalscancer väntas rädda 100-tals svenska kvinnors liv varje år. Vaccinkostnaden för ett räddat liv blir cirka 15 miljoner kronor.
– I långa loppet sparar prevention mycket pengar. Det har vi bevisat med de barnvacciner som finns sedan länge och detsamma gäller för de nya barnvaccinen, säger Kenneth Forssell.

Men finansieringen är ännu en olöst fråga. Även om Kenneth Forssell tror på den svenska modellen med offentlig finansiering räknar han med att den icke subventionerade privata marknaden får ökad betydelse.
– Jag tror inte det offentliga får råd med ett vaccinationsprogram som är 100 gånger så stort som idag. En del måste finansieras privat eller genom nya försäkringar.

Ser du några risker med tillkomsten av många nya vacciner?
– Jag tycker att de nya vaccinerna är ett stort glädjebudskap. Att förebygga sjukdomar är positivt för alla. Vi är mycket noga med att studera eventuella biverkningar. Hur vi än vänder och vrider på frågan så ser utvecklingen lysande ut, säger Kenneth Forssell.