Lämnar skämslistan: Vi är väldigt glada

Under 2023 var det bara 3 av landets 290 kommuner som avstod från att utnyttja statens gratispengar till habiliteringsersättning.

Nu krymper ”skämslistan” ytterligare.

Aneby inför habiliteringsersättning 2024

Nu i januari 2024 meddelar Aneby kommun att man inför hab-ersättning, och söker statsbidrag för detta.

Kvar på skämslistan finns då bara Munkfors och Ydre, om det inte skett några förändringar i övrigt. Just nu är det ansökningstid för statsbidraget för habiliteringsersättningen. Sista ansökningsdag är 3 juni 2024. En tid därefter släpper Socialstyrelsen uppgifterna om hur mycket kommunerna har ansökt.

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person kan få för att hen deltar i daglig verksamhet. Det är kommunen som betalar ut ersättningen. Det finns ingen lagstadgad rätt till habiliteringsersättning.

Ersättningen ses som ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Storleken på habiliteringsersättningen varierar kraftigt mellan kommunerna, men en vanlig ersättningsnivå är 10-15 kronor per timme.

Nytt statsbidrag infördes 2018

Sedan 2018 har regeringen årligen delat ut 350 miljoner kronor i statsbidrag för att locka fler kommuner att införa eller höja habiliteringsersättningarna.

Initialt var intresset lågt hos kommunerna för statsbidraget. 2018 avstod var tredje kommun från statsbidraget, och deltagarna i daglig verksamhet gick då miste om pengarna som staten ville ha utdelat.

”Vi är väldigt glada”

Förra året var det alltså bara tre kommuner som avstod från statsbidraget, och nu drar Aneby kommun en lättnadens suck över att lämna listan.

– Vi är väldigt glada över att ha fattat detta beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Beata Allen till Smålandstidningen.

Från och med januari Aneby kommuns 33 deltagare på dagliga verksamheter minst 30 kronor i habiliteringsersättning för heldag, eller 25 kronor för halvdag. Troligen blir det det dubbla – förutsatt att kommunen får det statsbidrag man nu ansöker om.

Jämför Anebys nyckeltal med andra kommuners

Nyckeltal ur databasen Kolada.seAnebyPendlingskommun nära större stad snittAlla kommuner snitt
Kostnad för LSS daglig verksamhet, kr/brukare, 2022101 833 kr202 853 kr221 061 kr
Kostnad för LSS daglig verksamhet, kr/invånare, 2022448 kr805 kr865 kr
Brukarbedömning: Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel, 202395 %85 %85 %
Andel invånare med LSS-insats 2022 (lägst andel av alla kommuner hade Solna med 0,44 %)0,81 %0,76 %0,76 %

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *