Nyheter

Landsting vägrar remittera barn med sällsynt diagnos


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Vårdapparaten räcker inte till för de med sällsynta sjukdomar som kräver specialistbehandling. Barbro Westerholm (FP) lovar se över detta. 

Vårdapparaten räcker inte till för de med sällsynta sjukdomar som kräver specialistbehandling. Trots att de olika landstingen ska samordna sina insatser finns det fortfarande personer som hamnar mellan stolarna och står utan hjälp.

Detta var något som framkom vid en paneldebatt på Oscarsteatern i samband med Sällsynta dagen.

– Det ska vi givetvis titta närmare på, så får det inte vara, säger Barbro Westerholm (FP), ledamot i Riksdagens Socialutskott.

Även Gunilla Hult-Backlund, generaldirektör för Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, medverkade i debatten och reagerar starkt på detta.

– Det hade jag ingen aning om, att man som bärare av en sällsynt diagnos blir nekad remiss till specialist.

Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, tycker att det är beklagligt att detta sker trots alla försök till en mer samordnad vårdkedja.

– Vi har talat om detta i många år. Nu måste något hända.

Ulrika Wester, barnneurolog på Svenskt Centrum för Barn och Ungdomar
med Missbildningar och Syndrom i Uppsala, menar att det är en förutsättning för god vård att man träffar barnet.

– Som jag ser det måste man träffa familjerna för att bygga kunskap och för att kunna ge en bra behandling. Tyvärr skickas det inga remisser.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG