Lång kamp för föräldrar gav rätt till assistans för 12-årig dotter

Efter lång kamp får en flicka med utvecklingsstörning rätt till personlig assistans. Kammarrätten i Stockholm har beslutat upphäva socialnämndens och förvaltningsrättens tidigare avslag.
– Familjen är jättelättad. Det har varit en mycket osäker tillvaro för dem, säger Joakim Malm, ombud för familjen och jurist på Assistansbolaget i Örebro.

Flickan är 12 år och bor i Kungsör tillsammans med sin familj. Föräldrarna har själva arbetat som assistenter för henne, även under den tid sedan början av 2009 som hon nekats assistans av Kungsörs kommun.

När Kammarrätten tog ställning i striden var en avgörande fråga om flickans behov av hjälp med att kommunicera ingår i det normala föräldraansvaret.
Kammarrätten ansåg att kommunikation inte är föräldrarnas ansvar, eftersom flickan är i åldern där hon väntas kunna kommunicera.

Domstolen hänvisade även till en annan kammarrättsdom som innebar ”att en förälder inte omfattas av föräldraansvar för att hjälpa en tioåring att kommunicera”.

Kammarrätten skriver att det i det aktuella fallet inte finns något föräldraansvar alls när det gäller kommunikationen.
Rätten slår vidare fast att det också finns behov av hjälp med personlig hygien och på- och avklädning.
Däremot är rätten osäker på om flickan behöver så mycket hjälp med måltiderna att det kan anses som ett ”grundläggande behov”.

Nu måste socialnämnden i Kungsörs kommun på nytt utreda omfattningen av den personliga assistansen till flickan.
– Domen innebär även en möjlighet för oss att begära retroaktiv ersättning för den assistans som utförts sedan socialnämndens avslag i början av 2009, säger Joakim Malm.