Nyheter

Lång väntan på skolböcker och hjälpmedel

punktskrift700

 

Böcker som kommer för sent, långa väntetider på att få hjälpmedel lagade och prov som inte är anpassade.
Så ser situationen ut för många skolelever som har synskada.

Nu kräver Synskadades Riksförbund, SRF, att utbildningsminister Jan Björklund tar itu med problemen så att synskadade elever inte sätts på undantag.

Det som krävs för elever med synskada är bland annat böcker i punktskrift, datorer som omvandlar text till tal och andra typer av hjälpmedel.

Enligt SRF är det tyvärr vanligt att böcker kommer långt efter terminsstarten eller kanske har en annan upplaga än klasskamraternas böcker.

Elever kan även få vänta länge på att få datorer och andra hjälpmedel lagade.

De nationella proven är inte fullt ut anpassade för synskadade, men även lektioner är ofta dåligt anpassade.

– Det gäller också friluftsdagar och utflykter. Lättast blir då att synskadade elever undantas, ”slipper vara med”, skriver Håkan Thomsson, ordförande för SRF, i ett brev till utbildningsministern.

– Skollagen har förbättrats. Men den är fortfarande otillräcklig och behöver förses med tillämpningsföreskrifter, för att garantera alla synskadade barns och ungdomars rätt till det stöd de behöver. Deras rätt att använda punktskriften behöver entydigt slås fast i skollagen, skriver Håkan Thomsson.

 

Annons
 • Etac R82 Stingray sulky
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Minicrosser
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia

[kadence_element id=”41923″]