Långsiktigt stöd ger arbete

Individuellt utformat stöd har visat sig vara en framgångsfaktor för att hjälpa personer med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Men stöden behöver bli mer personligt baserade och framför allt långsiktiga för att ha en verklig effekt för många, det konstaterar Magnus Tideman, professor på Högskolan i Halmstad, i en forskningsstudie.

Tillitsfull relation avgör

– De viktigaste framgångsfaktorerna för att behålla ett arbete var en kombination av den egna drivkraften, arbetskonsulentens kontinuerliga stöd, chefens förståelse för individens behov och arbetsuppgifter som matchade förmågan. En tillitsfull relation mellan arbetstagare och arbetskonsulent som tar hänsyn till individens hela livssituation visade sig vara mest avgörande för framgång, säger Magnus Tideman.

Supported employment

Forskningsstudien har genomförts inom Misa, med ledning av Magnus Tideman. Syftet var att identifiera de framgångsfaktorer som individuellt utformat stöd, så kallat supported employment, har för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden.

– En viktig faktor handlar om behovet av långsiktigt uppföljande stöd. Det är en grundtanke i supported employment att individen ska få stöd så länge som det behövs. I praktiken sätter dock de ekonomiska systemen hinder i vägen för detta eftersom de flesta insatser är tidsbegränsade, säger Magnus Tideman.

I studien har man intervjuat 20 personer, varav 14 var i någon form av arbete vid intervjutillfället. Och man konstaterar att det i framtiden behövs göras fler studier för att med större säkerhet utreda vilka långsiktiga effekter supported employment kan ha.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *