Långsiktigt stöd ger arbete | HejaOlika

Långsiktigt stöd ger arbete

I en forskningsstudie identifierar Magnus Tideman, professor på Högskolan i Halmstad, de framgångsfaktorer som individuellt utformat stöd har. Foto: Linnea Bengtsson

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Forum FUB

Individuellt utformat stöd har visat sig vara en framgångsfaktor för att hjälpa personer med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Men stöden behöver bli mer personligt baserade och framför allt långsiktiga för att ha en verklig effekt för många, det konstaterar Magnus Tideman, professor på Högskolan i Halmstad, i en forskningsstudie.

– De viktigaste framgångsfaktorerna för att behålla ett arbete var en kombination av den egna drivkraften, arbetskonsulentens kontinuerliga stöd, chefens förståelse för individens behov och arbetsuppgifter som matchade förmågan. En tillitsfull relation mellan arbetstagare och arbetskonsulent som tar hänsyn till individens hela livssituation visade sig vara mest avgörande för framgång, säger Magnus Tideman.

Forskningsstudien har genomförts inom Misa, med ledning av Magnus Tideman. Syftet var att identifiera de framgångsfaktorer som individuellt utformat stöd, så kallat supported employment, har för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden.

– En viktig faktor handlar om behovet av långsiktigt uppföljande stöd. Det är en grundtanke i supported employment att individen ska få stöd så länge som det behövs. I praktiken sätter dock de ekonomiska systemen hinder i vägen för detta eftersom de flesta insatser är tidsbegränsade, säger Magnus Tideman.

I studien har man intervjuat 20 personer, varav 14 var i någon form av arbete vid intervjutillfället. Och man konstaterar att det i framtiden behövs göras fler studier för att med större säkerhet utreda vilka långsiktiga effekter supported employment kan ha.

Publicerad:
2015-12-17

Av: Sara Bengtsson

Nyckelord:
Magnus Tideman, Misa, Senaste nytt, arbete, forskning


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content