Nyheter

Långt kvar till rättvisa betyg för barn med funktionsnedsättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Barn med funktionsnedsättningar får lägre betyg än övriga. Bland elever som har ADHD, DAMP, Aspergers, Tourettes syndrom eller hörselnedsättning blir dubbelt så många underkända i basämnena. Det framkom vid ett seminarium som anordnade av HSO Västernorrland.

Barn med funktionsnedsättningar får lägre betyg än övriga. Bland elever som har ADHD, DAMP, Aspergers, Tourettes syndrom eller hörselnedsättning blir dubbelt så många underkända i basämnena. Det framkom vid ett seminarium som anordnade av HSO Västernorrland.

Det är tidningen Dagbladet som skriver ett referat från seminariet, där bland annat Annika Åkerberg från HSO Handikappförbunden föreläste om FN:s nya konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. class=

Konventionen innebär att Sverige och andra stater som ratificerar den måste göra samhället mer tillgängligt på alla områden.

De 85 deltagarna diskuterade bland annat skolfrågor och arbetsmarknad. En het fråga var att elever med funktionsnedsättningar blir eftersatta i skolan, trots alla målsättningar att de ska erbjudas lika bra möjligheter som övriga. Det innebär att väldigt många elever inte klarar godkänt i ämnen som svenska, engelska och matematik.

– Tyvärr har inte skolan hittat former för att kunna hjälpa alla. Vissa kommuner klarar det bättre än andra, men det är svårt speciellt i de mindre kommunerna, säger Thord Carlsson, ordförande för HSO Västernorrland till tidningen Dagbladet.

Hela artikeln finns på http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.134892

Föräldrakraft kommer att ha ett tema om skola i nummer 6, 2008, då vi bland annat tar upp frågan om rättvisa betyg. Hör av dig med synpunkter och tips till detta tema genom att mejla info@faktapress.se
 

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Unik Försäkring