Nyheter

Långt kvar till rättvisa betyg för barn med funktionsnedsättning

 

Barn med funktionsnedsättningar får lägre betyg än övriga. Bland elever som har ADHD, DAMP, Aspergers, Tourettes syndrom eller hörselnedsättning blir dubbelt så många underkända i basämnena. Det framkom vid ett seminarium som anordnade av HSO Västernorrland.

Barn med funktionsnedsättningar får lägre betyg än övriga. Bland elever som har ADHD, DAMP, Aspergers, Tourettes syndrom eller hörselnedsättning blir dubbelt så många underkända i basämnena. Det framkom vid ett seminarium som anordnade av HSO Västernorrland.

Det är tidningen Dagbladet som skriver ett referat från seminariet, där bland annat Annika Åkerberg från HSO Handikappförbunden föreläste om FN:s nya konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. class=

Konventionen innebär att Sverige och andra stater som ratificerar den måste göra samhället mer tillgängligt på alla områden.

De 85 deltagarna diskuterade bland annat skolfrågor och arbetsmarknad. En het fråga var att elever med funktionsnedsättningar blir eftersatta i skolan, trots alla målsättningar att de ska erbjudas lika bra möjligheter som övriga. Det innebär att väldigt många elever inte klarar godkänt i ämnen som svenska, engelska och matematik.

– Tyvärr har inte skolan hittat former för att kunna hjälpa alla. Vissa kommuner klarar det bättre än andra, men det är svårt speciellt i de mindre kommunerna, säger Thord Carlsson, ordförande för HSO Västernorrland till tidningen Dagbladet.

Hela artikeln finns på http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.134892

Föräldrakraft kommer att ha ett tema om skola i nummer 6, 2008, då vi bland annat tar upp frågan om rättvisa betyg. Hör av dig med synpunkter och tips till detta tema genom att mejla info@faktapress.se
 

 

ANNONS Annons för Humana
ANNONS Annons för HEA
ANNONS Annons för Tobii Dynavox ANNONS ANNONS ANNONS Annons för JAG personlig assistans ANNONS ANNONS
ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS