Länsrätten gav Robin, 17 år, rätt att gå på fritids

Det nya året började i glädjens tecken hos familjen Johansson utanför Malmköping. Ett beslut hos Länsrätten gav sonen Robin, 17 år, rätt att gå på fritids 1-2 timmar per dag på en skola i Eskilstuna.

Kommunen hade dragit in Robins möjlighet att gå på fritids, trots att han har autism och en utvecklingsstörning och därför är i stort behov av det sociala umgänget.

Kommunens LSS-handläggare bedömde för ett år sedan att Robin inte längre behövde fritidsverksamheten. Motiveringen var att han ändå får kontakt med jämnåriga barn i skolan.

– Då vet man inte hur skolan fungerar, säger pappan Börje Johansson till Eskilstunakuriren. Under skoltid arbetar lärarna med barnen och det blir inget lek som på fritids, där Robin hade jätteroligt. Vilken 17-årig grabb går hem och leker med sin pappa?

– Vi har inte nyttjat något korttidsboende eller avlastningshem utan har tagit hand om Robin själva. Men när vi vill ha kvar den här timmen för Robins skull då nekas man, säger Börje Johansson till tidningen.

Länsrätten delade föräldrarnas åsikt om behovet av fritids och beslöt nyligen att Robin har rätt till fritids både under alla skoldagar och under loven.

Börje Johansson hoppas att domen ska få betydelse för andra familjer som också nekas fritids.
– Det är inte alla föräldrar som orkar stå upp när man knuffas mot LSS-handläggare och länsrätten, säger han till Eskilstunakuriren.
Läs hela artikeln på Eskiltunakurirens webbsajt.